XUẤT XỨ » Thái Lan
8" Kéo cắt cành P35
Mã mua hàng : IND-035-050
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :126,000 VNĐ
10" Đục sắt mũi nhọn CRV H63
Mã mua hàng : IND-063-079
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :160,000 VNĐ
10" Đục sắt mũi nhọn H53
10%
Mã mua hàng : IND-053-082
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :119,700 VNĐ
10" Đục sắt mũi dẹp H54
Mã mua hàng : IND-054-083
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :133,000 VNĐ
24T Bộ lưỡi cưa 3 cái H58
10%
Mã mua hàng : IND-058-089
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :19,800 VNĐ
18T Bộ lưỡi cưa 3 cái H59
Mã mua hàng : IND-059-090
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :22,000 VNĐ
8" Đục sắt mũi nhọn CRV H61
Mã mua hàng : IND-061-078
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :140,000 VNĐ
8" Đục sắt mũi dẹp CRV H62
Mã mua hàng : IND-062-080
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :140,000 VNĐ
10" Đục sắt mũi dẹp CRV H64
Mã mua hàng : IND-064-081
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :160,000 VNĐ
9mm Lưỡi dao cắt 10 cái H609
Mã mua hàng : IND-609-042
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :13,000 VNĐ
18mm Lưỡi dao cắt 10 cái H608
Mã mua hàng : IND-608-014
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :19,000 VNĐ
25mm Lưỡi dao cắt 10 cái H126
Mã mua hàng : IND-126-044
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :79,000 VNĐ
12mm Mũi khoan bê tông HD13
Mã mua hàng : IND-013-160
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :35,000 VNĐ
6mm Mũi khoan bê tông HD05
Mã mua hàng : IND-005-153
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :13,000 VNĐ
3mm Mũi khoan bê tông HD01
Mã mua hàng : IND-001-149
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :10,000 VNĐ
9mm Mũi khoan bê tông HD10
Mã mua hàng : IND-010-157
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :19,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :141 - Tổng truy cập : 180,495,640
Facebook
Liên hệ