XUẤT XỨ » Thái Lan
6 ~ 50 mm2 Kiềm bấm cosse trần LX-50B
Mã mua hàng : QHT-050-075
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :526,000 VNĐ
150mm2 Kiềm bấm cosse trần LX-150B
Mã mua hàng : QHT-150-076
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :1,404,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin S-30J
Mã mua hàng : QHT-030-004
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :412,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm cosse tròn AP-30J
Mã mua hàng : QHT-030-030
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :308,000 VNĐ
125 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-125
Mã mua hàng : QHT-125-031
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :351,000 VNĐ
250 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-250
Mã mua hàng : QHT-250-032
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :483,000 VNĐ
500 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-500
Mã mua hàng : QHT-500-033
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :1,272,000 VNĐ
22 mm2 Kiềm cắt cáp LK-22A
Mã mua hàng : QHT-022-034
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :106,000 VNĐ
1.3 mm Kiềm cắt dây đồng LS-1091
Mã mua hàng : QHT-109-035
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :49,000 VNĐ
38 mm2 Kiềm cắt cáp LK-38A
Mã mua hàng : QHT-038-036
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :123,000 VNĐ
60 mm2 Kiềm cắt cáp LK-60A
Mã mua hàng : QHT-060-029
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :141,000 VNĐ
35 mm2 Kiềm cắt cáp LS-206
Mã mua hàng : QHT-206-037
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :88,000 VNĐ
Kiềm tuốt cáp PG-5
Mã mua hàng : QHT-005-038
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :864,000 VNĐ
Kiềm tuốt cáp LS-700B
Mã mua hàng : QHT-700-039
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :150,000 VNĐ
Kiềm cắt và tuốt cáp LS-104C
Mã mua hàng : QHT-104-040
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :62,000 VNĐ
Kiềm cắt và tuốt cáp LS-A318
Mã mua hàng : QHT-318-042
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :208,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :238 - Tổng truy cập : 196,497,634
Facebook
Liên hệ