XUẤT XỨ » Thái Lan
16mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-16WF
Mã mua hàng : QHT-016-009
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :265,000 VNĐ
2.0  mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-26TW
Mã mua hàng : QHT-026-010
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :265,000 VNĐ
1.25 ~ 2.5 mm2 Kiềm bấm đai bằng nhôm LS-03
Mã mua hàng : QHT-003-025
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :183,000 VNĐ
25 - 50  mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-2550GF
Mã mua hàng : QHT-255-012
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :265,000 VNĐ
35mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-1035GF
Mã mua hàng : QHT-103-013
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :265,000 VNĐ
0.5 ~ 2.5 mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin, cosse tròn LS-06WF2C
Mã mua hàng : QHT-006-017
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :183,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LS-04WF
Mã mua hàng : QHT-004-015
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :183,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LY-0510TD
Mã mua hàng : QHT-051-018
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :265,000 VNĐ
16mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LY-616TD
Mã mua hàng : QHT-616-019
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :265,000 VNĐ
1.25 ~ 1.5  mm2 Kiềm bấm đầu nối cái lá cờ cách điện LY-07FL
Mã mua hàng : QHT-007-021
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :265,000 VNĐ
0.6mm2 Kiềm bấm đầu cosse nối nhựa LY-103
Mã mua hàng : QHT-103-022
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :265,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LS-30J
Mã mua hàng : QHT-030-007
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :183,000 VNĐ
6 ~ 50 mm2 Kiềm bấm cosse trần LX-50B
Mã mua hàng : QHT-050-075
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :526,000 VNĐ
150mm2 Kiềm bấm cosse trần LX-150B
Mã mua hàng : QHT-150-076
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :1,404,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin S-30J
Mã mua hàng : QHT-030-004
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :412,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm cosse tròn AP-30J
Mã mua hàng : QHT-030-030
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :308,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :151 - Tổng truy cập : 194,071,638
Facebook
Liên hệ