XUẤT XỨ » Thái Lan
100 x 2 x 16mm Đá cắt kim loại & inox NKK
Mã mua hàng : KNV-100-004
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: NKK
Giá :9,000 VNĐ
100 x 2 x 16mm Đá mài kim loại & inox NKK
Mã mua hàng : KNV-100-008
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: NKK
Giá :9,500 VNĐ
125 x 2 x 22mm Đá cắt kim loại & inox NKK
Mã mua hàng : KNV-125-022
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: NKK
Giá :14,000 VNĐ
125x 2 x 22mm Đá mài kim loại & inox NKK
Mã mua hàng : KNV-125-040
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: NKK
Giá :17,000 VNĐ
305 x 3.2 x 25.4mm Đá cắt kim loại & inox NKK
Mã mua hàng : KNV-305-023
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: NKK
Giá :35,000 VNĐ
355 x 3.2 x 25.4mm Đá cắt kim loại & inox NKK
Mã mua hàng : KNV-355-024
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: NKK
Giá :64,000 VNĐ
405 x 3.2 x 25.4mm Đá cắt kim loại & inox NKK
Mã mua hàng : KNV-405-025
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: NKK
Giá :60,000 VNĐ
Máy cắt cỏ cầm tay Honda BC35
Mã mua hàng : HDN-035-001
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Honda
Giá :5,883,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm cosse tròn trần LS-6
Mã mua hàng : QHT-006-068
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :220,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse tròn LY-03C
Mã mua hàng : QHT-003-002
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :265,000 VNĐ
0.5 ~ 2.5 mm2 Kiềm bấm đầu cosse tròn, cosse pin LY-06WF2C
Mã mua hàng : QHT-006-003
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :265,000 VNĐ
8mm2 Kiềm bấm cosse tròn trần LS-8
Mã mua hàng : QHT-008-069
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :220,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LY-03B
Mã mua hàng : QHT-003-005
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :265,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-04WF
Mã mua hàng : QHT-004-006
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :265,000 VNĐ
38mm2 Kiềm bấm cosse tròn trần LS-38
Mã mua hàng : QHT-038-067
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :395,000 VNĐ
10mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-10WF
Mã mua hàng : QHT-010-008
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :265,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :179 - Tổng truy cập : 194,083,601
Facebook
Liên hệ