XUẤT XỨ » Thái Lan
Kiềm bấm jack mạng và điện thoại LS-500R
Mã mua hàng : QHT-500-061
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :229,000 VNĐ
Kiềm nhấn cáp mạng LS-3141
Mã mua hàng : QHT-314-062
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :62,000 VNĐ
Dụng cụ xiết dây rút TG-100
Mã mua hàng : QHT-100-064
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :47,000 VNĐ
Dụng cụ cắt và xiết dây rút LS-600A
Mã mua hàng : QHT-600-065
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :220,000 VNĐ
16mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin S-616GF
Mã mua hàng : QHT-616-066
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :412,000 VNĐ
16mm2 Kiềm bấm cosse tròn trần LS-16
Mã mua hàng : QHT-016-070
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :395,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm cosse pin HS-05WF
Mã mua hàng : QHT-005-072
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :263,000 VNĐ
2.5mm2 Kiềm bấm cosse tròn DN-02C
Mã mua hàng : QHT-002-073
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :220,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm cosse trần DN-06
Mã mua hàng : QHT-006-074
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :220,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần AN-03C
Mã mua hàng : QHT-003-024
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :246,000 VNĐ
240mm2 Kiềm bấm cosse trần LX-245B
Mã mua hàng : QHT-245-077
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :1,935,000 VNĐ
7" Kìm chết K17
Mã mua hàng : IND-017-239
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :126,000 VNĐ
Kiềm bấm cosse AP-1035GF
Mã mua hàng : QHT-103-080
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Quả cầu chữa cháy
Mã mua hàng : MIS-000-904
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Siam
Giá :432,000 VNĐ
Dụng cụ khoét lỗ A82
Mã mua hàng : IND-082-020
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :106,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành P36
Mã mua hàng : IND-036-049
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :153,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :159 - Tổng truy cập : 180,348,254
Facebook
Liên hệ