XUẤT XỨ » Thái Lan
38 mm2 Kiềm cắt cáp LK-38A
Mã mua hàng : QHT-038-036
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :123,000 VNĐ
60 mm2 Kiềm cắt cáp LK-60A
Mã mua hàng : QHT-060-029
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :141,000 VNĐ
35 mm2 Kiềm cắt cáp LS-206
Mã mua hàng : QHT-206-037
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :88,000 VNĐ
38mm2 Kiềm bấm cosse trần ST-38
Mã mua hàng : QHT-038-048
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :946,000 VNĐ
95mm2 Kiềm bấm cosse trần ST-80
Mã mua hàng : QHT-080-049
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :1,333,000 VNĐ
150mm2 Kiềm bấm cosse trần ST-150
Mã mua hàng : QHT-150-050
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :1,763,000 VNĐ
120mm2 Kiềm bấm cosse trần DH-150
Mã mua hàng : QHT-150-051
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :2,493,000 VNĐ
120mm2 Kiềm bấm cosse thủy lực YQK-120
Mã mua hàng : QHT-120-052
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :1,247,000 VNĐ
240mm2 Kiềm bấm cosse thủy lực YQK-240
Mã mua hàng : QHT-240-053
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :1,247,000 VNĐ
300mm2 Kiềm bấm cosse thủy lực YQK-300
Mã mua hàng : QHT-300-054
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :1,247,000 VNĐ
Kiềm bấm thiết bị đầu cuối (đầu vuông) C-0816
Mã mua hàng : QHT-081-055
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :692,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm thiết bị đầu cuối (đầu vuông) LSC8-6-4
Mã mua hàng : QHT-864-056
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :395,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm thiết bị đầu cuối (đầu lục giác) LSC8 6-6
Mã mua hàng : QHT-866-057
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :658,000 VNĐ
16mm2 Kiềm bấm thiết bị đầu cuối (đầu vuông) LSC8 16-4
Mã mua hàng : QHT-164-058
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :526,000 VNĐ
Bộ dụng cụ mini 3 chi tiết LY-K03B
Mã mua hàng : QHT-003-059
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :946,000 VNĐ
Bộ dụng cụ mini 4 chi tiết LY-05H-5A2
Mã mua hàng : QHT-055-060
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :989,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :62 - Tổng truy cập : 180,444,812
Facebook
Liên hệ