XUẤT XỨ » Thái Lan
5mm Mũi khoan bê tông HD03
Mã mua hàng : IND-003-151
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :11,000 VNĐ
10mm Mũi khoan bê tông HD08
Mã mua hàng : IND-008-156
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :24,000 VNĐ
8mm Mũi khoan bê tông HD07
Mã mua hàng : IND-007-155
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :19,000 VNĐ
4mm Mũi khoan bê tông HD02
Mã mua hàng : IND-002-150
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :11,000 VNĐ
16mm Mũi khoan bê tông HD16
Mã mua hàng : IND-016-163
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :38,000 VNĐ
11mm Mũi khoan bê tông HD11
Mã mua hàng : IND-011-158
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :33,000 VNĐ
5.5mm Mũi khoan bê tông HD04
Mã mua hàng : IND-004-152
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :11,000 VNĐ
14mm Mũi khoan bê tông HD14
Mã mua hàng : IND-014-161
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :38,000 VNĐ
7mm Mũi khoan bê tông HD06
Mã mua hàng : IND-006-154
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :15,000 VNĐ
48" Thước thủy có nam châm Stanley 43-556
Mã mua hàng : STL-556-428
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :505,000 VNĐ
5 x 180mm Bộ giũa 6 chi tiết
Mã mua hàng : MIS-000-809
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :189,000 VNĐ
2.6mm Que hàn Kobeco LB52
Mã mua hàng : MIS-026-545
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Kobe
Giá :46,000 VNĐ
2.6mm Que hàn Kobeco RB26
Mã mua hàng : MIS-026-548
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Kobe
Giá :37,000 VNĐ
2.6mm Que hàn Kobeco VP54
Mã mua hàng : MIS-026-552
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Kobe
Giá :35,000 VNĐ
3.2mm Que hàn Kobeco LB52
Mã mua hàng : MIS-032-546
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Kobe
Giá :42,000 VNĐ
3.2mm Que hàn Kobeco RB26
Mã mua hàng : MIS-032-549
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Kobe
Giá :37,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :148 - Tổng truy cập : 184,699,129
Facebook
Liên hệ