XUẤT XỨ » Thái Lan
0.5 ~ 2.5 mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin, cosse tròn LS-06WF2C
Mã mua hàng : QHT-006-017
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :183,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LS-04WF
Mã mua hàng : QHT-004-015
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :183,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LY-0510TD
Mã mua hàng : QHT-051-018
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :265,000 VNĐ
16mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LY-616TD
Mã mua hàng : QHT-616-019
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :265,000 VNĐ
1.25 ~ 1.5  mm2 Kiềm bấm đầu nối cái lá cờ cách điện LY-07FL
Mã mua hàng : QHT-007-021
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :265,000 VNĐ
0.6mm2 Kiềm bấm đầu cosse nối nhựa LY-103
Mã mua hàng : QHT-103-022
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :265,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LS-30J
Mã mua hàng : QHT-030-007
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :183,000 VNĐ
6 ~ 50 mm2 Kiềm bấm cosse trần LX-50B
Mã mua hàng : QHT-050-075
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :526,000 VNĐ
150mm2 Kiềm bấm cosse trần LX-150B
Mã mua hàng : QHT-150-076
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :1,404,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin S-30J
Mã mua hàng : QHT-030-004
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :412,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm cosse tròn AP-30J
Mã mua hàng : QHT-030-030
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :308,000 VNĐ
125 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-125
Mã mua hàng : QHT-125-031
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :351,000 VNĐ
250 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-250
Mã mua hàng : QHT-250-032
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :483,000 VNĐ
500 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-500
Mã mua hàng : QHT-500-033
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :1,272,000 VNĐ
22 mm2 Kiềm cắt cáp LK-22A
Mã mua hàng : QHT-022-034
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :106,000 VNĐ
1.3 mm Kiềm cắt dây đồng LS-1091
Mã mua hàng : QHT-109-035
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: QH
Giá :49,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :125 - Tổng truy cập : 180,294,467
Facebook
Liên hệ