XUẤT XỨ » Thái Lan
8" Kìm bấm cos MK9
Mã mua hàng : IND-009-220
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :119,000 VNĐ
6" Kìm cắt (K Series) K02
Mã mua hàng : IND-002-230
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :126,000 VNĐ
Bộ đột số xuôi 10mm
Mã mua hàng : MIS-010-626
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :319,000 VNĐ
Bộ đột số xuôi 2mm
Mã mua hàng : MIS-002-649
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :88,000 VNĐ
Bộ đột số xuôi 3mm
Mã mua hàng : MIS-003-498
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :99,000 VNĐ
Bộ đột số xuôi 4mm
Mã mua hàng : MIS-004-725
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :101,000 VNĐ
Bộ đột số xuôi 5mm
Mã mua hàng : MIS-005-726
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :129,000 VNĐ
Bộ đột số xuôi 6mm
Mã mua hàng : MIS-009-501
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :147,000 VNĐ
Bộ đột số xuôi 8mm
Mã mua hàng : MIS-008-625
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :244,000 VNĐ
Bộ đột chữ xuôi 10mm
Mã mua hàng : MIS-010-628
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :772,000 VNĐ
Bộ đột chữ xuôi 2mm
Mã mua hàng : MIS-002-687
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :236,000 VNĐ
Bộ đột chữ xuôi 3mm
Mã mua hàng : MIS-003-506
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :236,000 VNĐ
Bộ đột chữ xuôi 4mm
Mã mua hàng : MIS-004-688
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :277,000 VNĐ
Bô đột chữ xuôi 5mm
Mã mua hàng : MIS-005-648
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :298,000 VNĐ
Bộ đột chữ xuôi 6mm
Mã mua hàng : MIS-006-500
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :421,000 VNĐ
Bộ đột chữ xuôi 8mm
Mã mua hàng : MIS-008-627
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Không có
Giá :688,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :102 - Tổng truy cập : 178,261,112
Facebook
Liên hệ