XUẤT XỨ » Thái Lan
10" Đục sắt mũi nhọn H53
10%
Mã mua hàng : IND-053-082
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :113,400 VNĐ
10" Đục sắt mũi dẹp H54
Mã mua hàng : IND-054-083
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :126,000 VNĐ
6" Khung cưa kim loại Mini H57
10%
Mã mua hàng : IND-057-088
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :43,200 VNĐ
24T Bộ lưỡi cưa 3 cái H58
10%
Mã mua hàng : IND-058-089
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :18,900 VNĐ
18T Bộ lưỡi cưa 3 cái H59
Mã mua hàng : IND-059-090
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :21,000 VNĐ
8" Đục sắt mũi nhọn CRV H61
Mã mua hàng : IND-061-078
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :132,000 VNĐ
8" Đục sắt mũi dẹp CRV H62
Mã mua hàng : IND-062-080
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :132,000 VNĐ
10" Đục sắt mũi dẹp CRV H64
Mã mua hàng : IND-064-081
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :151,000 VNĐ
Máy cắt cỏ cầm tay Honda UMK 435 U2ST
Mã mua hàng : HDN-435-009
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Honda
Giá :6,692,000 VNĐ
8" Kìm bấm cos MK9
Mã mua hàng : IND-009-220
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :113,000 VNĐ
3.5" Tô vít dẹp có thể đóng A204
Mã mua hàng : IND-204-214
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :63,000 VNĐ
9mm Lưỡi dao cắt 10 cái H609
Mã mua hàng : IND-609-042
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :14,000 VNĐ
18mm Lưỡi dao cắt 10 cái H608
Mã mua hàng : IND-608-014
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :19,000 VNĐ
25mm Lưỡi dao cắt 10 cái H126
Mã mua hàng : IND-126-044
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :75,000 VNĐ
2lb Búa gò HM31
Mã mua hàng : IND-031-255
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :151,000 VNĐ
6" Kìm cắt (K Series) K02
Mã mua hàng : IND-002-230
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :119,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :162 - Tổng truy cập : 187,175,556
Facebook
Liên hệ