x

DCA

XUẤT XỨ » Thái Lan
6.5" Kìm điện (08 Series) G06
Mã mua hàng : IND-006-227
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :119,000 VNĐ
22" Cưa tay GX22
Mã mua hàng : IND-022-085
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :230,000 VNĐ
24" Cưa tay GX24
Mã mua hàng : IND-024-086
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :250,000 VNĐ
26" Cưa tay GX26
Mã mua hàng : IND-026-087
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :284,000 VNĐ
16 oz Búa nhổ đinh cán gỗ H27
Mã mua hàng : IND-027-183
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :160,000 VNĐ
8 oz Búa nhổ đinh cán gỗ H28
Mã mua hàng : IND-028-182
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :106,000 VNĐ
10" Đục sắt mũi nhọn H53
10%
Mã mua hàng : IND-053-082
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :119,700 VNĐ
10" Đục sắt mũi dẹp H54
Mã mua hàng : IND-054-083
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :133,000 VNĐ
6" Khung cưa kim loại Mini H57
10%
Mã mua hàng : IND-057-088
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :45,000 VNĐ
24T Bộ lưỡi cưa 3 cái H58
10%
Mã mua hàng : IND-058-089
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :19,800 VNĐ
18T Bộ lưỡi cưa 3 cái H59
Mã mua hàng : IND-059-090
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :22,000 VNĐ
8" Đục sắt mũi nhọn CRV H61
Mã mua hàng : IND-061-078
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :140,000 VNĐ
8" Đục sắt mũi dẹp CRV H62
Mã mua hàng : IND-062-080
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :140,000 VNĐ
10" Đục sắt mũi dẹp CRV H64
Mã mua hàng : IND-064-081
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :160,000 VNĐ
Máy cắt cỏ cầm tay Honda UMK 435 U2ST
Mã mua hàng : HDN-435-009
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: Honda
Giá :7,118,000 VNĐ
8" Kìm bấm cos MK9
Mã mua hàng : IND-009-220
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :119,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :67 - Tổng truy cập : 195,185,830
Facebook
Liên hệ