XUẤT XỨ » Thái Lan
8" Kéo cắt cành P35
Mã mua hàng : IND-035-050
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :119,000 VNĐ
10" Đục sắt mũi nhọn CRV H63
Mã mua hàng : IND-063-079
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :151,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 9 cái GF01
Mã mua hàng : IND-001-001
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :406,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 8 cái GF03
Mã mua hàng : IND-003-003
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :344,000 VNĐ
5.5" Kìm mũi nhọn (08 Series) G04
Mã mua hàng : IND-004-225
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :105,000 VNĐ
7.5" Kìm điện (08 Series) G07
10%
Mã mua hàng : IND-007-228
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :113,400 VNĐ
6.5" Kìm cắt (08 Series) G02
Mã mua hàng : IND-002-223
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :119,000 VNĐ
5.5" Kìm cắt (08 Series) G01
Mã mua hàng : IND-001-222
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :105,000 VNĐ
7.5" Kìm cắt (08 Series) G03
Mã mua hàng : IND-003-224
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :126,000 VNĐ
6.5" Kìm mũi nhọn (08 Series) G05
Mã mua hàng : IND-005-226
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :119,000 VNĐ
6.5" Kìm điện (08 Series) G06
Mã mua hàng : IND-006-227
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :113,000 VNĐ
22" Cưa tay GX22
Mã mua hàng : IND-022-085
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :217,000 VNĐ
24" Cưa tay GX24
Mã mua hàng : IND-024-086
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :236,000 VNĐ
26" Cưa tay GX26
Mã mua hàng : IND-026-087
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :268,000 VNĐ
16 oz Búa nhổ đinh cán gỗ H27
Mã mua hàng : IND-027-183
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :151,000 VNĐ
8 oz Búa nhổ đinh cán gỗ H28
Mã mua hàng : IND-028-182
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :101,000 VNĐ
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :180 - Tổng truy cập : 186,956,868
Facebook
Liên hệ