XUẤT XỨ » Nhật Bản
115mm x 229 mm Máy chà nhám rung Makita BO4901
Mã mua hàng : MKT-901-125
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Makita
Giá :3,753,000 VNĐ
82mm Máy bào Makita N1900B
Mã mua hàng : MKT-190-056
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Makita
Giá :3,217,000 VNĐ
1.1 tấn Pa lăng xích lắc tay 1.5m Kawasaki VA0.75T
Mã mua hàng : KPT-075-187
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
1.5 tấn Pa lăng xích lắc tay 1.5m Kawasaki VA1T
Mã mua hàng : KPT-001-188
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
2.25 tấn Pa lăng xích lắc tay 1.5m Kawasaki VA1.5T
Mã mua hàng : KPT-015-189
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
3 tấn Pa lăng xích lắc tay 1.5m Kawasaki VA2T
Mã mua hàng : KPT-002-190
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
4.5 tấn Pa lăng xích lắc tay 1.5m Kawasaki VA3T
Mã mua hàng : KPT-003-191
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
9 tấn Pa lăng xích lắc tay 1.5m Kawasaki VA6T
Mã mua hàng : KPT-006-192
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
0.75 tấn Pa lăng xích kéo tay 3m Kawasaki VC0.5T
Mã mua hàng : KPT-005-193
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
1.5 tấn Pa lăng xích kéo tay 3m Kawasaki VC1T
Mã mua hàng : KPT-001-194
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
3 tấn Pa lăng xích kéo tay 3m Kawasaki VC2T
Mã mua hàng : KPT-002-195
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
4.5 tấn Pa lăng xích kéo tay 3m Kawasaki VC3T
Mã mua hàng : KPT-003-196
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
7.5 tấn Pa lăng xích kéo tay 3m Kawasaki VC5T
Mã mua hàng : KPT-005-197
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
15 tấn Pa lăng xích kéo tay 3m Kawasaki VC10T
Mã mua hàng : KPT-010-198
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Kiểm tra dòng dư Kyoritsu 5406A
Mã mua hàng : KRS-540-059
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kyoritsu
Giá :5,045,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2004
Mã mua hàng : KRS-200-003
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kyoritsu
Giá :6,653,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :170 - Tổng truy cập : 194,043,075
Facebook
Liên hệ