XUẤT XỨ » Nhật Bản
10.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-103
Mã mua hàng : NAC-652-218
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :213,000 VNĐ
10.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-10.4
Mã mua hàng : NAC-652-219
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :213,000 VNĐ
10.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-105
Mã mua hàng : NAC-652-220
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :213,000 VNĐ
10.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-106
Mã mua hàng : NAC-652-221
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :236,000 VNĐ
10.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-107
Mã mua hàng : NAC-652-222
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :236,000 VNĐ
10.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-108
Mã mua hàng : NAC-652-223
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :236,000 VNĐ
10.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-109
Mã mua hàng : NAC-652-224
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :236,000 VNĐ
11mm Mũi khoan inox Nachi L6520-110
Mã mua hàng : NAC-652-225
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :236,000 VNĐ
11.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-111
Mã mua hàng : NAC-652-226
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :257,000 VNĐ
11.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-112
Mã mua hàng : NAC-652-227
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :257,000 VNĐ
11.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-113
Mã mua hàng : NAC-652-228
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :257,000 VNĐ
11.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-114
Mã mua hàng : NAC-652-229
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :257,000 VNĐ
11.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-115
Mã mua hàng : NAC-652-230
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :257,000 VNĐ
11.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-116
Mã mua hàng : NAC-652-231
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :277,000 VNĐ
11.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-118
Mã mua hàng : NAC-652-233
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :277,000 VNĐ
11.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-119
Mã mua hàng : NAC-652-234
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :277,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :155 - Tổng truy cập : 194,104,352
Facebook
Liên hệ