XUẤT XỨ » Nhật Bản
12.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1280
Mã mua hàng : NAC-500-109
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :217,000 VNĐ
13mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1300
Mã mua hàng : NAC-500-110
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :217,000 VNĐ
13.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1350
Mã mua hàng : NAC-500-111
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :400,000 VNĐ
14mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1400
Mã mua hàng : NAC-500-112
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :421,000 VNĐ
14.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1450
Mã mua hàng : NAC-500-113
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :460,000 VNĐ
15mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1500
Mã mua hàng : NAC-500-114
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :484,000 VNĐ
15.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1550
Mã mua hàng : NAC-500-115
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :517,000 VNĐ
16mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1600
Mã mua hàng : NAC-500-116
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :541,000 VNĐ
16.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1650
Mã mua hàng : NAC-500-117
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :559,000 VNĐ
17mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1700
Mã mua hàng : NAC-500-118
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :611,000 VNĐ
17.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1750
Mã mua hàng : NAC-500-119
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :632,000 VNĐ
0.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-005
Mã mua hàng : NAC-652-120
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :59,000 VNĐ
0.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-006
Mã mua hàng : NAC-652-121
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :54,000 VNĐ
0.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-007
Mã mua hàng : NAC-652-122
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :54,000 VNĐ
0.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-008
Mã mua hàng : NAC-652-123
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :32,000 VNĐ
0.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-009
Mã mua hàng : NAC-652-124
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :32,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :181 - Tổng truy cập : 186,002,969
Facebook
Liên hệ