XUẤT XỨ » Nhật Bản
7.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-072
Mã mua hàng : NAC-652-186
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :127,000 VNĐ
7.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-073
Mã mua hàng : NAC-652-187
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :127,000 VNĐ
7.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-074
Mã mua hàng : NAC-652-188
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :127,000 VNĐ
7.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-075
Mã mua hàng : NAC-652-189
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :127,000 VNĐ
7.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-076
Mã mua hàng : NAC-652-190
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :118,000 VNĐ
7.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-077
Mã mua hàng : NAC-652-191
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :118,000 VNĐ
7.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-078
Mã mua hàng : NAC-652-192
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :118,000 VNĐ
7.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-079
Mã mua hàng : NAC-652-193
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :118,000 VNĐ
8.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-080
Mã mua hàng : NAC-652-194
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :118,000 VNĐ
8.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-081
Mã mua hàng : NAC-652-195
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
8.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-082
Mã mua hàng : NAC-652-196
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
8.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-083
Mã mua hàng : NAC-652-197
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
8.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-084
Mã mua hàng : NAC-652-198
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
8.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-085
Mã mua hàng : NAC-652-199
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
8.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-086
Mã mua hàng : NAC-652-200
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :149,000 VNĐ
8.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-087
Mã mua hàng : NAC-652-201
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :149,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :213 - Tổng truy cập : 193,791,517
Facebook
Liên hệ