XUẤT XỨ » Nhật Bản
5.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-054
Mã mua hàng : NAC-652-169
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :66,000 VNĐ
5.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-055
Mã mua hàng : NAC-652-170
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :66,000 VNĐ
5.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-056
Mã mua hàng : NAC-652-171
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :76,000 VNĐ
5.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-058
Mã mua hàng : NAC-652-173
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :76,000 VNĐ
5.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-059
Mã mua hàng : NAC-652-174
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :76,000 VNĐ
6.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-060
Mã mua hàng : NAC-652-175
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :76,000 VNĐ
6.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-061
Mã mua hàng : NAC-652-176
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :87,000 VNĐ
6.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-063
Mã mua hàng : NAC-652-177
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :87,000 VNĐ
6.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-064
Mã mua hàng : NAC-652-178
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :87,000 VNĐ
6.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-065
Mã mua hàng : NAC-652-179
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :87,000 VNĐ
6.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-066
Mã mua hàng : NAC-652-180
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :98,000 VNĐ
6.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-067
Mã mua hàng : NAC-652-181
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :98,000 VNĐ
6.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-068
Mã mua hàng : NAC-652-182
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :98,000 VNĐ
6.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-069
Mã mua hàng : NAC-652-183
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :98,000 VNĐ
7.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-070
Mã mua hàng : NAC-652-184
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :98,000 VNĐ
7.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-071
Mã mua hàng : NAC-652-185
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :127,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :125 - Tổng truy cập : 194,036,078
Facebook
Liên hệ