XUẤT XỨ » Nhật Bản
3.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-033
Mã mua hàng : NAC-652-148
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :36,000 VNĐ
3.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-034
Mã mua hàng : NAC-652-149
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :36,000 VNĐ
3.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-035
Mã mua hàng : NAC-652-150
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :36,000 VNĐ
4.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-041
Mã mua hàng : NAC-652-156
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :51,000 VNĐ
4.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-042
Mã mua hàng : NAC-652-157
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :51,000 VNĐ
4.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-043
Mã mua hàng : NAC-652-158
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :51,000 VNĐ
4.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-044
Mã mua hàng : NAC-652-159
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :51,000 VNĐ
4.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-045
Mã mua hàng : NAC-652-160
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :51,000 VNĐ
4.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-046
Mã mua hàng : NAC-652-161
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :58,000 VNĐ
4.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-047
Mã mua hàng : NAC-652-162
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :58,000 VNĐ
4.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-048
Mã mua hàng : NAC-652-163
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :58,000 VNĐ
4.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-049
Mã mua hàng : NAC-652-164
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :58,000 VNĐ
5.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-050
Mã mua hàng : NAC-652-165
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :58,000 VNĐ
5.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-051
Mã mua hàng : NAC-652-166
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :66,000 VNĐ
5.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-052
Mã mua hàng : NAC-652-167
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :66,000 VNĐ
5.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-053
Mã mua hàng : NAC-652-168
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :66,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :135 - Tổng truy cập : 194,039,966
Facebook
Liên hệ