XUẤT XỨ » Nhật Bản
10.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1020
Mã mua hàng : NAC-500-099
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :151,000 VNĐ
10.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1050
Mã mua hàng : NAC-500-100
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :151,000 VNĐ
10.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1080
Mã mua hàng : NAC-500-101
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :173,000 VNĐ
11mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1100
Mã mua hàng : NAC-500-102
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :173,000 VNĐ
11.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1120
Mã mua hàng : NAC-500-103
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :183,000 VNĐ
11.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1150
Mã mua hàng : NAC-500-104
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :183,000 VNĐ
11.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1180
Mã mua hàng : NAC-500-105
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :192,000 VNĐ
12mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1200
Mã mua hàng : NAC-500-106
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :192,000 VNĐ
12.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1220
Mã mua hàng : NAC-500-107
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :214,000 VNĐ
12.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1250
Mã mua hàng : NAC-500-108
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :214,000 VNĐ
12.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1280
Mã mua hàng : NAC-500-109
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :230,000 VNĐ
13mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1300
Mã mua hàng : NAC-500-110
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :230,000 VNĐ
13.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1350
Mã mua hàng : NAC-500-111
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :424,000 VNĐ
14mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1400
Mã mua hàng : NAC-500-112
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :446,000 VNĐ
14.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1450
Mã mua hàng : NAC-500-113
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :488,000 VNĐ
15mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1500
Mã mua hàng : NAC-500-114
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :514,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :85 - Tổng truy cập : 174,566,689
Facebook
Liên hệ