XUẤT XỨ » Nhật Bản
12.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-125
Mã mua hàng : NAC-652-240
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :301,000 VNĐ
12.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-126
Mã mua hàng : NAC-652-241
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :324,000 VNĐ
12.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-127
Mã mua hàng : NAC-652-242
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :324,000 VNĐ
12.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-128
Mã mua hàng : NAC-652-243
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :324,000 VNĐ
12.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-129
Mã mua hàng : NAC-652-244
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :324,000 VNĐ
13mm Mũi khoan inox Nachi L6520-130
Mã mua hàng : NAC-652-245
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :324,000 VNĐ
5.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-057
Mã mua hàng : NAC-652-172
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :76,000 VNĐ
11.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-117
Mã mua hàng : NAC-652-232
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :277,000 VNĐ
7.6mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-076
Mã mua hàng : NAC-602-302
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :384,000 VNĐ
9.5mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-095
Mã mua hàng : NAC-602-321
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :447,000 VNĐ
10.3mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-10.3
Mã mua hàng : NAC-602-329
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :501,000 VNĐ
0.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0020
Mã mua hàng : NAC-500-001
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :121,000 VNĐ
0.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0030
Mã mua hàng : NAC-500-002
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :69,000 VNĐ
0.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0040
Mã mua hàng : NAC-500-003
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :57,000 VNĐ
0.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0050
Mã mua hàng : NAC-500-004
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :57,000 VNĐ
0.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0060
Mã mua hàng : NAC-500-005
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :50,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :123 - Tổng truy cập : 180,379,380
Facebook
Liên hệ