XUẤT XỨ » Nhật Bản
6x125mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+2-125-S
Mã mua hàng : FUJ-212-105
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
8x150mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+3-150-S
Mã mua hàng : FUJ-315-106
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
8x200mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+3-200-S
Mã mua hàng : FUJ-320-107
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
8x250mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+3-250-S
Mã mua hàng : FUJ-325-108
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
8x300mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+3-300-S
Mã mua hàng : FUJ-330-109
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
5x75mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-5-75-S
Mã mua hàng : FUJ-575-110
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :109,000 VNĐ
5x150mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-5-150-S
Mã mua hàng : FUJ-515-111
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
6x100mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-6-100-S
Mã mua hàng : FUJ-610-112
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
6x125mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-6-125-S
Mã mua hàng : FUJ-612-113
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
8x150mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-8-150-S
Mã mua hàng : FUJ-815-114
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
8x200mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-8-200-S
Mã mua hàng : FUJ-820-115
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
8x250mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-8-250-S
Mã mua hàng : FUJ-825-116
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
8x300mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-8-300-S
Mã mua hàng : FUJ-830-117
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
10x300mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-10-300-S
Mã mua hàng : FUJ-103-118
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
10x350mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-10-350-S
Mã mua hàng : FUJ-103-119
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
28mm Mỏ lết Fujiya FLA-28
Mã mua hàng : FUJ-016-030
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :252,000 VNĐ
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nhãn hiệu
Đang online :69 - Tổng truy cập : 177,206,192
Facebook
Liên hệ