XUẤT XỨ » Nhật Bản
8.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-081
Mã mua hàng : NAC-652-195
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
8.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-082
Mã mua hàng : NAC-652-196
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
8.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-083
Mã mua hàng : NAC-652-197
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
8.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-084
Mã mua hàng : NAC-652-198
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
8.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-085
Mã mua hàng : NAC-652-199
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
8.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-086
Mã mua hàng : NAC-652-200
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :149,000 VNĐ
8.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-087
Mã mua hàng : NAC-652-201
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :149,000 VNĐ
8.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-088
Mã mua hàng : NAC-652-202
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :149,000 VNĐ
8.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-089
Mã mua hàng : NAC-652-203
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :149,000 VNĐ
9.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-090
Mã mua hàng : NAC-652-204
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :149,000 VNĐ
9.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-091
Mã mua hàng : NAC-652-205
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :170,000 VNĐ
9.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-091
Mã mua hàng : NAC-652-206
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :170,000 VNĐ
9.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-092
Mã mua hàng : NAC-652-207
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :170,000 VNĐ
9.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-093
Mã mua hàng : NAC-652-208
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :170,000 VNĐ
9.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-094
Mã mua hàng : NAC-652-209
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :170,000 VNĐ
9.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-095
Mã mua hàng : NAC-652-210
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :170,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :133 - Tổng truy cập : 180,278,848
Facebook
Liên hệ