XUẤT XỨ » Nhật Bản
5.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0530
Mã mua hàng : NAC-500-052
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :47,000 VNĐ
5.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0540
Mã mua hàng : NAC-500-053
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :47,000 VNĐ
5.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0550
Mã mua hàng : NAC-500-054
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :47,000 VNĐ
5.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0500
Mã mua hàng : NAC-500-049
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :42,000 VNĐ
5.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0510
Mã mua hàng : NAC-500-050
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :47,000 VNĐ
5.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0520
Mã mua hàng : NAC-500-051
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :47,000 VNĐ
4.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0470
Mã mua hàng : NAC-500-046
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :42,000 VNĐ
4.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0480
Mã mua hàng : NAC-500-047
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :42,000 VNĐ
4.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0490
Mã mua hàng : NAC-500-048
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :42,000 VNĐ
4.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0420
Mã mua hàng : NAC-500-041
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :36,000 VNĐ
4.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0430
Mã mua hàng : NAC-500-042
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :36,000 VNĐ
4.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0440
Mã mua hàng : NAC-500-043
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :36,000 VNĐ
0.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0020
Mã mua hàng : NAC-500-001
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :121,000 VNĐ
0.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0030
Mã mua hàng : NAC-500-002
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :69,000 VNĐ
0.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0040
Mã mua hàng : NAC-500-003
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :57,000 VNĐ
0.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0050
Mã mua hàng : NAC-500-004
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :57,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :101 - Tổng truy cập : 175,974,086
Facebook
Liên hệ