XUẤT XỨ » Nhật Bản
4.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0450
Mã mua hàng : NAC-500-044
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :36,000 VNĐ
1.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-018
Mã mua hàng : NAC-652-133
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :31,000 VNĐ
15.1mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-151
Mã mua hàng : NAC-602-377
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :862,000 VNĐ
6.1mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-061
Mã mua hàng : NAC-602-287
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
42.4mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-424
Mã mua hàng : NAC-602-648
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :7,330,000 VNĐ
4.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0460
Mã mua hàng : NAC-500-045
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :42,000 VNĐ
1.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-016
Mã mua hàng : NAC-652-131
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :31,000 VNĐ
7.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0770
Mã mua hàng : NAC-500-076
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :86,000 VNĐ
7.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0780
Mã mua hàng : NAC-500-077
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :86,000 VNĐ
7.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0790
Mã mua hàng : NAC-500-078
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :86,000 VNĐ
8.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0800
Mã mua hàng : NAC-500-079
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :86,000 VNĐ
8.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0810
Mã mua hàng : NAC-500-080
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :99,000 VNĐ
8.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0812
Mã mua hàng : NAC-500-081
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :99,000 VNĐ
8.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0830
Mã mua hàng : NAC-500-082
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :99,000 VNĐ
8.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0840
Mã mua hàng : NAC-500-083
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :99,000 VNĐ
8.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0850
Mã mua hàng : NAC-500-084
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :99,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :192 - Tổng truy cập : 191,247,542
Facebook
Liên hệ