XUẤT XỨ » Nhật Bản
125mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-1320F-5
Mã mua hàng : KPT-132-086
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :5,733,000 VNĐ
125mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-1320F-6
Mã mua hàng : KPT-132-087
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :6,052,000 VNĐ
72mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-165DA
Mã mua hàng : KPT-165-088
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :5,840,000 VNĐ
125mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3500
Mã mua hàng : KPT-350-186
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :5,840,000 VNĐ
30mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3530
Mã mua hàng : KPT-353-089
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :8,971,000 VNĐ
72 x 106mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3600
Mã mua hàng : KPT-360-090
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :5,733,000 VNĐ
72 x 106mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3600F
Mã mua hàng : KPT-360-091
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :7,060,000 VNĐ
72 x 106mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-1360F
Mã mua hàng : KPT-136-092
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :7,431,000 VNĐ
40 x 85mm Bộ chà nhám đa dụng Kawasaki KPT-810K
Mã mua hàng : KPT-810-093
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :6,370,000 VNĐ
72 x 146mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3664
Mã mua hàng : KPT-366-094
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :7,697,000 VNĐ
72 x 106mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3662
Mã mua hàng : KPT-366-095
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :7,697,000 VNĐ
72mm Máy chà nhám/đánh bóng Kawasaki KPT-438
Mã mua hàng : KPT-438-096
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :8,068,000 VNĐ
125mm Máy chà nhám/đánh bóng Kawasaki KPT-425
Mã mua hàng : KPT-425-097
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :7,060,000 VNĐ
125mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-46SX
Mã mua hàng : KPT-046-098
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :2,177,000 VNĐ
180mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-34S
Mã mua hàng : KPT-034-099
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :6,742,000 VNĐ
180mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-38S
Mã mua hàng : KPT-038-100
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :6,370,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :80 - Tổng truy cập : 176,976,453
Facebook
Liên hệ