XUẤT XỨ » Nhật Bản
27.8mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-278
Mã mua hàng : NAC-602-503
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :2,572,000 VNĐ
27.9mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-279
Mã mua hàng : NAC-602-504
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :2,572,000 VNĐ
28.0mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-280
Mã mua hàng : NAC-602-505
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :2,572,000 VNĐ
28.1mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-281
Mã mua hàng : NAC-602-506
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :2,692,000 VNĐ
28.2mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-282
Mã mua hàng : NAC-602-507
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :2,692,000 VNĐ
28.3mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-283
Mã mua hàng : NAC-602-508
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :2,692,000 VNĐ
28.4mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-284
Mã mua hàng : NAC-602-509
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :2,692,000 VNĐ
7.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0740
Mã mua hàng : NAC-500-073
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :77,000 VNĐ
7.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0750
Mã mua hàng : NAC-500-074
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :77,000 VNĐ
7.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0760
Mã mua hàng : NAC-500-075
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :86,000 VNĐ
7.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0720
Mã mua hàng : NAC-500-071
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :77,000 VNĐ
7.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0730
Mã mua hàng : NAC-500-072
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :77,000 VNĐ
6.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0690
Mã mua hàng : NAC-500-068
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :69,000 VNĐ
7.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0700
Mã mua hàng : NAC-500-069
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :69,000 VNĐ
7.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0710
Mã mua hàng : NAC-500-070
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :77,000 VNĐ
6.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0660
Mã mua hàng : NAC-500-065
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :69,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :60 - Tổng truy cập : 175,855,045
Facebook
Liên hệ