x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
1.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0120
Mã mua hàng : NAC-500-011
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
1.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0130
Mã mua hàng : NAC-500-012
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
1.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0140
Mã mua hàng : NAC-500-013
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
1.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0150
Mã mua hàng : NAC-500-014
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
1.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0160
Mã mua hàng : NAC-500-015
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
1.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0170
Mã mua hàng : NAC-500-016
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
1.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0180
Mã mua hàng : NAC-500-017
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
1.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0190
Mã mua hàng : NAC-500-018
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
50mm Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-491B
Mã mua hàng : MTO-543-206
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Mitutoyo
Giá :10,095,000 VNĐ
10mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1000
Mã mua hàng : NAC-500-098
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
10.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1020
Mã mua hàng : NAC-500-099
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :151,000 VNĐ
10.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1050
Mã mua hàng : NAC-500-100
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :151,000 VNĐ
10.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1080
Mã mua hàng : NAC-500-101
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :173,000 VNĐ
11.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1120
Mã mua hàng : NAC-500-103
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :183,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim Sanwa AP33
Mã mua hàng : SNA-033-031
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Sanwa
Giá :884,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim Sanwa AU-31
Mã mua hàng : SNA-031-032
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Sanwa
Giá :2,927,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :123 - Tổng truy cập : 179,047,690
Facebook
Liên hệ