XUẤT XỨ » Nhật Bản
9.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0930
Mã mua hàng : NAC-500-091
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :120,000 VNĐ
9.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0940
Mã mua hàng : NAC-500-092
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :120,000 VNĐ
9.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0950
Mã mua hàng : NAC-500-093
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :120,000 VNĐ
9.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0960
Mã mua hàng : NAC-500-094
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
9.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0970
Mã mua hàng : NAC-500-095
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
9.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0980
Mã mua hàng : NAC-500-096
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
9.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0990
Mã mua hàng : NAC-500-097
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
11mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1100
Mã mua hàng : NAC-500-102
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :173,000 VNĐ
11.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1150
Mã mua hàng : NAC-500-104
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :183,000 VNĐ
11.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1180
Mã mua hàng : NAC-500-105
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :192,000 VNĐ
12mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1200
Mã mua hàng : NAC-500-106
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :192,000 VNĐ
12.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1220
Mã mua hàng : NAC-500-107
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :214,000 VNĐ
12.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1250
Mã mua hàng : NAC-500-108
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :214,000 VNĐ
12.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1280
Mã mua hàng : NAC-500-109
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :230,000 VNĐ
13mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1300
Mã mua hàng : NAC-500-110
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :230,000 VNĐ
13.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1350
Mã mua hàng : NAC-500-111
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :424,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :146 - Tổng truy cập : 180,313,068
Facebook
Liên hệ