XUẤT XỨ » Nhật Bản
7.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0750
Mã mua hàng : NAC-500-074
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :77,000 VNĐ
7.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0760
Mã mua hàng : NAC-500-075
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :86,000 VNĐ
7.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0720
Mã mua hàng : NAC-500-071
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :77,000 VNĐ
7.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0730
Mã mua hàng : NAC-500-072
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :77,000 VNĐ
6.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0690
Mã mua hàng : NAC-500-068
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :69,000 VNĐ
7.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0700
Mã mua hàng : NAC-500-069
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :69,000 VNĐ
7.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0710
Mã mua hàng : NAC-500-070
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :77,000 VNĐ
6.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0660
Mã mua hàng : NAC-500-065
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :69,000 VNĐ
6.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0670
Mã mua hàng : NAC-500-066
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :69,000 VNĐ
6.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0680
Mã mua hàng : NAC-500-067
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :69,000 VNĐ
6.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0640
Mã mua hàng : NAC-500-063
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :61,000 VNĐ
6.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0650
Mã mua hàng : NAC-500-064
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :61,000 VNĐ
6.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0610
Mã mua hàng : NAC-500-060
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :61,000 VNĐ
6.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0620
Mã mua hàng : NAC-500-061
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :61,000 VNĐ
6.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0630
Mã mua hàng : NAC-500-062
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :61,000 VNĐ
5.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0580
Mã mua hàng : NAC-500-057
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :55,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :63 - Tổng truy cập : 180,432,475
Facebook
Liên hệ