XUẤT XỨ » Nhật Bản
9" Kìm điện tác động mạnh Fujiya 3000TP-225
Mã mua hàng : FUJ-225-008
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :294,000 VNĐ
8" Kìm điện Fujiya 1800-175
Mã mua hàng : FUJ-180-055
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :352,000 VNĐ
8" Kìm điện Fujiya 1800-200
Mã mua hàng : FUJ-180-056
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :367,000 VNĐ
9" Kìm điện tác động mạnh Fujiya 3300-225
Mã mua hàng : FUJ-330-149
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
2x150mm Vít bake Fujiya FESD+2-150
Mã mua hàng : FUJ-215-012
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :127,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Fujiya FESD-6-150
Mã mua hàng : FUJ-615-014
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :127,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Fujiya FESD-6-200
Mã mua hàng : FUJ-620-015
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :139,000 VNĐ
2x100mm Vít bake Fujiya FESD+2-100
Mã mua hàng : FUJ-210-042
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :121,000 VNĐ
6x100mm Vít dẹp Fujiya FESD-6-100
Mã mua hàng : FUJ-610-043
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :121,000 VNĐ
6x150mm Vít hai đầu Fujiya FCSD-63-150
Mã mua hàng : FUJ-631-044
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
6x45mm Vít hai đầu Fujiya FCSD-63-45A
Mã mua hàng : FUJ-634-045
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :95,000 VNĐ
Bộ tua vít chính xác Fujiya FPD-6S
Mã mua hàng : FUJ-006-098
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :240,000 VNĐ
Bút thử điện Fujiya FKD-01
Mã mua hàng : FUJ-001-099
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :122,000 VNĐ
5x75mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+1-75-S
Mã mua hàng : FUJ-175-102
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :109,000 VNĐ
5x150mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+1-150-S
Mã mua hàng : FUJ-115-103
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
6x100mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+2-100-S
Mã mua hàng : FUJ-210-104
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nhãn hiệu
Đang online :70 - Tổng truy cập : 177,197,181
Facebook
Liên hệ