XUẤT XỨ » Nhật Bản
160mm Máy mài góc Kawasaki KPT-1220S
Mã mua hàng : KPT-122-109
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :1,683,000 VNĐ
164mm Máy mài góc Kawasaki KPT-1240S
Mã mua hàng : KPT-124-110
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :1,870,000 VNĐ
192mm Máy mài góc Kawasaki KPT-28DGS
Mã mua hàng : KPT-028-111
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :2,337,000 VNĐ
135mm Máy mài khuôn Kawasaki KPT-PG3
Mã mua hàng : KPT-003-112
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :4,441,000 VNĐ
150mm Máy mài khuôn Kawasaki KPT-PG6
Mã mua hàng : KPT-006-113
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :4,535,000 VNĐ
179mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG25A-CS
Mã mua hàng : KPT-025-114
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :4,582,000 VNĐ
284mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG25L-CS
Mã mua hàng : KPT-025-115
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :5,609,000 VNĐ
169mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG25A-CR
Mã mua hàng : KPT-025-116
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :4,582,000 VNĐ
300mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG25L-CR
Mã mua hàng : KPT-025-117
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :5,609,000 VNĐ
157mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG45A-CS
Mã mua hàng : KPT-045-118
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :4,582,000 VNĐ
167mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG45A-CR
Mã mua hàng : KPT-045-119
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :4,582,000 VNĐ
310mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65A-CR
Mã mua hàng : KPT-065-120
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :5,983,000 VNĐ
365mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65A-CS
Mã mua hàng : KPT-065-121
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :5,983,000 VNĐ
425mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65L-CS
Mã mua hàng : KPT-065-122
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :6,919,000 VNĐ
370mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65L-CR
Mã mua hàng : KPT-065-123
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :6,919,000 VNĐ
365mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75A-CS
Mã mua hàng : KPT-075-124
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :6,217,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :158 - Tổng truy cập : 191,108,987
Facebook
Liên hệ