XUẤT XỨ » Nhật Bản
72 x 146mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3664
Mã mua hàng : KPT-366-094
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :5,644,000 VNĐ
72 x 106mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-3662
Mã mua hàng : KPT-366-095
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :5,644,000 VNĐ
72mm Máy chà nhám/đánh bóng Kawasaki KPT-438
Mã mua hàng : KPT-438-096
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :8,068,000 VNĐ
125mm Máy chà nhám/đánh bóng Kawasaki KPT-425
Mã mua hàng : KPT-425-097
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :5,609,000 VNĐ
125mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-46SX
Mã mua hàng : KPT-046-098
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :1,604,000 VNĐ
180mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-34S
Mã mua hàng : KPT-034-099
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :4,909,000 VNĐ
180mm Máy chà nhám Kawasaki KPT-38S
Mã mua hàng : KPT-038-100
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :4,675,000 VNĐ
20 x 520mm Máy chà nhám băng Kawasaki KPT-520
Mã mua hàng : KPT-520-103
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :4,394,000 VNĐ
7" Máy đánh bóng Kawasaki KPT-36P
Mã mua hàng : KPT-036-101
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :4,909,000 VNĐ
7" Máy đánh bóng Kawasaki KPT-37P
Mã mua hàng : KPT-037-102
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :4,675,000 VNĐ
153mm Máy mài góc Kawasaki KPT-3200
Mã mua hàng : KPT-320-106
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :1,543,000 VNĐ
160mm Máy mài góc Kawasaki KPT-3210
Mã mua hàng : KPT-321-107
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :2,198,000 VNĐ
194mm Máy mài góc Kawasaki KPT-3220
Mã mua hàng : KPT-322-108
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :2,198,000 VNĐ
160mm Máy mài góc Kawasaki KPT-1220S
Mã mua hàng : KPT-122-109
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :1,683,000 VNĐ
164mm Máy mài góc Kawasaki KPT-1240S
Mã mua hàng : KPT-124-110
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :1,870,000 VNĐ
192mm Máy mài góc Kawasaki KPT-28DGS
Mã mua hàng : KPT-028-111
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :2,337,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :151 - Tổng truy cập : 189,450,258
Facebook
Liên hệ