x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
12mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1200
Mã mua hàng : NAC-500-106
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :192,000 VNĐ
12.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1220
Mã mua hàng : NAC-500-107
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :214,000 VNĐ
12.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1250
Mã mua hàng : NAC-500-108
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :214,000 VNĐ
12.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1280
Mã mua hàng : NAC-500-109
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :230,000 VNĐ
13mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1300
Mã mua hàng : NAC-500-110
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :230,000 VNĐ
13.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1350
Mã mua hàng : NAC-500-111
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :424,000 VNĐ
14mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1400
Mã mua hàng : NAC-500-112
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :446,000 VNĐ
14.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1450
Mã mua hàng : NAC-500-113
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :488,000 VNĐ
15mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1500
Mã mua hàng : NAC-500-114
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :514,000 VNĐ
15.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1550
Mã mua hàng : NAC-500-115
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :549,000 VNĐ
16mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1600
Mã mua hàng : NAC-500-116
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :574,000 VNĐ
16.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1650
Mã mua hàng : NAC-500-117
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :594,000 VNĐ
17mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1700
Mã mua hàng : NAC-500-118
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :649,000 VNĐ
17.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1750
Mã mua hàng : NAC-500-119
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :671,000 VNĐ
0.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-005
Mã mua hàng : NAC-652-120
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :61,000 VNĐ
0.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-006
Mã mua hàng : NAC-652-121
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :57,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :122 - Tổng truy cập : 179,028,405
Facebook
Liên hệ