XUẤT XỨ » Nhật Bản
6.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0630
Mã mua hàng : NAC-500-062
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :61,000 VNĐ
5.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0580
Mã mua hàng : NAC-500-057
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :55,000 VNĐ
5.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0590
Mã mua hàng : NAC-500-058
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :55,000 VNĐ
6.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0600
Mã mua hàng : NAC-500-059
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :55,000 VNĐ
5.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0560
Mã mua hàng : NAC-500-055
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :55,000 VNĐ
5.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0570
Mã mua hàng : NAC-500-056
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :55,000 VNĐ
5.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0530
Mã mua hàng : NAC-500-052
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :47,000 VNĐ
5.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0540
Mã mua hàng : NAC-500-053
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :47,000 VNĐ
5.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0550
Mã mua hàng : NAC-500-054
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :47,000 VNĐ
5.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0500
Mã mua hàng : NAC-500-049
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :42,000 VNĐ
5.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0510
Mã mua hàng : NAC-500-050
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :47,000 VNĐ
5.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0520
Mã mua hàng : NAC-500-051
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :47,000 VNĐ
4.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0470
Mã mua hàng : NAC-500-046
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :42,000 VNĐ
4.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0480
Mã mua hàng : NAC-500-047
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :42,000 VNĐ
4.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0490
Mã mua hàng : NAC-500-048
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :42,000 VNĐ
4.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0420
Mã mua hàng : NAC-500-041
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :36,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :220 - Tổng truy cập : 196,490,779
Facebook
Liên hệ