x

DCA

XUẤT XỨ » Nhật Bản
6.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0670
Mã mua hàng : NAC-500-066
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :69,000 VNĐ
6.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0680
Mã mua hàng : NAC-500-067
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :69,000 VNĐ
6.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0640
Mã mua hàng : NAC-500-063
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :61,000 VNĐ
6.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0650
Mã mua hàng : NAC-500-064
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :61,000 VNĐ
6.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0610
Mã mua hàng : NAC-500-060
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :61,000 VNĐ
6.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0620
Mã mua hàng : NAC-500-061
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :61,000 VNĐ
6.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0630
Mã mua hàng : NAC-500-062
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :61,000 VNĐ
5.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0580
Mã mua hàng : NAC-500-057
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :55,000 VNĐ
5.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0590
Mã mua hàng : NAC-500-058
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :55,000 VNĐ
6.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0600
Mã mua hàng : NAC-500-059
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :55,000 VNĐ
5.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0560
Mã mua hàng : NAC-500-055
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :55,000 VNĐ
5.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0570
Mã mua hàng : NAC-500-056
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :55,000 VNĐ
5.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0530
Mã mua hàng : NAC-500-052
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :47,000 VNĐ
5.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0540
Mã mua hàng : NAC-500-053
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :47,000 VNĐ
5.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0550
Mã mua hàng : NAC-500-054
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :47,000 VNĐ
5.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0500
Mã mua hàng : NAC-500-049
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :42,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :187 - Tổng truy cập : 195,316,289
Facebook
Liên hệ