XUẤT XỨ » Nhật Bản
8.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0840
Mã mua hàng : NAC-500-083
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :99,000 VNĐ
8.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0850
Mã mua hàng : NAC-500-084
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :99,000 VNĐ
8.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0860
Mã mua hàng : NAC-500-085
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :110,000 VNĐ
8.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0870
Mã mua hàng : NAC-500-086
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :110,000 VNĐ
8.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0880
Mã mua hàng : NAC-500-087
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :110,000 VNĐ
9.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0900
Mã mua hàng : NAC-500-088
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :110,000 VNĐ
9.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0910
Mã mua hàng : NAC-500-089
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :120,000 VNĐ
9.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0920
Mã mua hàng : NAC-500-090
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :120,000 VNĐ
9.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0930
Mã mua hàng : NAC-500-091
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :120,000 VNĐ
9.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0940
Mã mua hàng : NAC-500-092
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :120,000 VNĐ
9.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0950
Mã mua hàng : NAC-500-093
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :120,000 VNĐ
9.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0960
Mã mua hàng : NAC-500-094
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
9.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0970
Mã mua hàng : NAC-500-095
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
9.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0980
Mã mua hàng : NAC-500-096
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
9.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0990
Mã mua hàng : NAC-500-097
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :132,000 VNĐ
11mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1100
Mã mua hàng : NAC-500-102
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :173,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :68 - Tổng truy cập : 177,041,519
Facebook
Liên hệ