XUẤT XỨ » Nhật Bản
2.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0200
Mã mua hàng : NAC-500-019
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0210
Mã mua hàng : NAC-500-020
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0220
Mã mua hàng : NAC-500-021
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0230
Mã mua hàng : NAC-500-022
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0240
Mã mua hàng : NAC-500-023
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0250
Mã mua hàng : NAC-500-024
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0260
Mã mua hàng : NAC-500-025
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0270
Mã mua hàng : NAC-500-026
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0280
Mã mua hàng : NAC-500-027
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0290
Mã mua hàng : NAC-500-028
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
3.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0300
Mã mua hàng : NAC-500-029
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
3.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0310
Mã mua hàng : NAC-500-030
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :27,000 VNĐ
3.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0320
Mã mua hàng : NAC-500-031
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :27,000 VNĐ
3.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0330
Mã mua hàng : NAC-500-032
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :27,000 VNĐ
3.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0340
Mã mua hàng : NAC-500-033
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :27,000 VNĐ
3.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0350
Mã mua hàng : NAC-500-034
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :27,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :112 - Tổng truy cập : 193,754,056
Facebook
Liên hệ