XUẤT XỨ » Nhật Bản
1.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0150
Mã mua hàng : NAC-500-014
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
1.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0160
Mã mua hàng : NAC-500-015
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
1.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0170
Mã mua hàng : NAC-500-016
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
1.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0180
Mã mua hàng : NAC-500-017
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
1.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0190
Mã mua hàng : NAC-500-018
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0200
Mã mua hàng : NAC-500-019
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0210
Mã mua hàng : NAC-500-020
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0220
Mã mua hàng : NAC-500-021
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0230
Mã mua hàng : NAC-500-022
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0240
Mã mua hàng : NAC-500-023
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0250
Mã mua hàng : NAC-500-024
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0260
Mã mua hàng : NAC-500-025
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0270
Mã mua hàng : NAC-500-026
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0280
Mã mua hàng : NAC-500-027
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
2.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0290
Mã mua hàng : NAC-500-028
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
3.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0300
Mã mua hàng : NAC-500-029
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :183 - Tổng truy cập : 189,623,236
Facebook
Liên hệ