XUẤT XỨ » Nhật Bản
4.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0470
Mã mua hàng : NAC-500-046
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :42,000 VNĐ
4.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0480
Mã mua hàng : NAC-500-047
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :42,000 VNĐ
4.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0490
Mã mua hàng : NAC-500-048
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :42,000 VNĐ
4.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0420
Mã mua hàng : NAC-500-041
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :36,000 VNĐ
4.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0430
Mã mua hàng : NAC-500-042
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :36,000 VNĐ
4.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0440
Mã mua hàng : NAC-500-043
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :36,000 VNĐ
0.2mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0020
Mã mua hàng : NAC-500-001
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :121,000 VNĐ
0.3mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0030
Mã mua hàng : NAC-500-002
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :69,000 VNĐ
0.4mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0040
Mã mua hàng : NAC-500-003
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :57,000 VNĐ
0.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0050
Mã mua hàng : NAC-500-004
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :57,000 VNĐ
0.6mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0060
Mã mua hàng : NAC-500-005
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :50,000 VNĐ
0.7mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0070
Mã mua hàng : NAC-500-006
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :28,000 VNĐ
0.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0080
Mã mua hàng : NAC-500-007
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
0.9mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0090
Mã mua hàng : NAC-500-008
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
1.0mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0100
Mã mua hàng : NAC-500-009
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
1.1mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-0110
Mã mua hàng : NAC-500-010
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :165 - Tổng truy cập : 191,160,936
Facebook
Liên hệ