XUẤT XỨ » Nhật Bản
7" Kéo cắt Fujiya FM03-180
Mã mua hàng : FUJ-031-059
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :434,000 VNĐ
7" Kéo cắt Fujiya FM04-180N
Mã mua hàng : FUJ-041-060
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
7" Kéo cắt Fujiya FM06-210
Mã mua hàng : FUJ-062-061
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :343,000 VNĐ
6" Kìm tuốt dây Fujiya PP313A-165
Mã mua hàng : FUJ-313-062
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :362,000 VNĐ
Túi đựng dụng cụ Fujiya WB-E
Mã mua hàng : FUJ-000-063
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :256,000 VNĐ
Túi đựng dụng cụ Fujiya AP-M
Mã mua hàng : FUJ-000-065
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :344,000 VNĐ
Túi đựng dụng cụ Fujiya TT-M
Mã mua hàng : FUJ-000-066
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :576,000 VNĐ
6" Kìm tuốt dây Fujiya PP313B-165
Mã mua hàng : FUJ-313-073
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :396,000 VNĐ
7" Kìm nhọn Fujiya 380-170
Mã mua hàng : FUJ-380-085
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :198,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Fujiya 110-250S
Mã mua hàng : FUJ-110-089
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :401,000 VNĐ
Nhíp kỹ thuật Fujiya FPT01A-115
Mã mua hàng : FUJ-111-091
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :124,000 VNĐ
Nhíp kỹ thuật tĩnh điện ESD Fujiya FPT259AE-130
Mã mua hàng : FUJ-259-092
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :223,000 VNĐ
Nhíp kỹ thuật tĩnh điện ESD Fujiya FPT00E-130
Mã mua hàng : FUJ-130-093
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :247,000 VNĐ
7" Kìm mở phanh Fujiya FSB-175
Mã mua hàng : FUJ-175-094
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :367,000 VNĐ
7" Kìm mở phanh Fujiya FSS-175
Mã mua hàng : FUJ-175-095
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :367,000 VNĐ
7" Kìm mở phanh Fujiya FHB-175
Mã mua hàng : FUJ-175-096
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :365,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :139 - Tổng truy cập : 186,034,404
Facebook
Liên hệ