XUẤT XỨ » Nhật Bản
10x350mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-10-350-S
Mã mua hàng : FUJ-103-119
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
185mm Mỏ lết ngắn Fujiya FLS-53G
Mã mua hàng : FUJ-053-154
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
156mm Mỏ lết ngắn Fujiya FLS-43G
Mã mua hàng : FUJ-043-155
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
139mm Mỏ lết ngắn Fujiya FLS-32G
Mã mua hàng : FUJ-032-156
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
118mm Mỏ lết ngắn Fujiya FLS-28G
Mã mua hàng : FUJ-028-157
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
285mm Búa nhựa Fujiya FPH-050
Mã mua hàng : FUJ-050-034
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
9" Kìm bấm cos Fujiya FA006
Mã mua hàng : FUJ-006-057
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
7" Kéo cắt Fujiya FM04-180N
Mã mua hàng : FUJ-041-060
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
7" Kìm càng cua Fujiya 75-175
Mã mua hàng : FUJ-751-148
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
8" Kéo kỹ thuật điện PRO Fujiya FM02-200
Mã mua hàng : FUJ-020-153
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
9.5" Kéo cắt ống nhựa Fujiya NF38-230
Mã mua hàng : FUJ-382-159
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
10" Kéo cắt ống nhựa Fujiya NF63-250
Mã mua hàng : FUJ-632-160
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
23mm Dao cắt ống đồng Fujiya RTC-23
Mã mua hàng : FUJ-023-161
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
67mm Dao cắt ống đồng Fujiya RTC-67
Mã mua hàng : FUJ-067-162
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
M5 Tay quay taro SKC
Mã mua hàng : TAM-000-222
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: SKC
M6 Tay quay taro SKC
Mã mua hàng : TAM-000-223
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: SKC
Nhãn hiệu
Đang online :128 - Tổng truy cập : 180,403,474
Facebook
Liên hệ