XUẤT XỨ » Nhật Bản
3.5m Thước cuộn Fujiya FLM-1635
Mã mua hàng : FUJ-163-039
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :146,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Fujiya FLM-2555
Mã mua hàng : FUJ-255-040
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :240,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Fujiya FLM-2575
Mã mua hàng : FUJ-257-041
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :300,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn dây thép Fujiya FLM-2255
Mã mua hàng : FUJ-225-100
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :207,000 VNĐ
12" Thước thủy Fujiya TG-68M-300
Mã mua hàng : FUJ-300-071
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :501,000 VNĐ
380mm Thước thủy Fujiya TG-68M-380
Mã mua hàng : FUJ-380-072
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :553,000 VNĐ
285mm Búa nhựa Fujiya FPH-050
Mã mua hàng : FUJ-050-034
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
305mm Búa nhựa Fujiya FPH-100
Mã mua hàng : FUJ-100-035
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :302,000 VNĐ
365mm Búa nhựa Fujiya FPH-150
Mã mua hàng : FUJ-150-036
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :392,000 VNĐ
365mm Búa nhựa Fujiya FPH-200
Mã mua hàng : FUJ-200-037
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :521,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FHW-900S
Mã mua hàng : FUJ-900-016
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :388,000 VNĐ
1.5-6mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FHW-700S
Mã mua hàng : FUJ-700-046
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :227,000 VNĐ
1.5-6mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FBW-700S
Mã mua hàng : FUJ-700-047
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :272,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FBW-900S
Mã mua hàng : FUJ-900-048
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :477,000 VNĐ
7" Kìm điện Fujiya SP26-175
Mã mua hàng : FUJ-261-054
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :195,000 VNĐ
9" Kìm bấm cos Fujiya FA006
Mã mua hàng : FUJ-006-057
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :150 - Tổng truy cập : 185,931,339
Facebook
Liên hệ