XUẤT XỨ » Nhật Bản
5.5m Thước cuộn dây thép Fujiya FLM-2255
Mã mua hàng : FUJ-225-100
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :220,000 VNĐ
12" Thước thủy Fujiya TG-68M-300
Mã mua hàng : FUJ-300-071
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :532,000 VNĐ
380mm Thước thủy Fujiya TG-68M-380
Mã mua hàng : FUJ-380-072
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :587,000 VNĐ
305mm Búa nhựa Fujiya FPH-100
Mã mua hàng : FUJ-100-035
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :320,000 VNĐ
365mm Búa nhựa Fujiya FPH-150
Mã mua hàng : FUJ-150-036
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :416,000 VNĐ
365mm Búa nhựa Fujiya FPH-200
Mã mua hàng : FUJ-200-037
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :553,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FHW-900S
Mã mua hàng : FUJ-900-016
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :411,000 VNĐ
1.5-6mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FHW-700S
Mã mua hàng : FUJ-700-046
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :240,000 VNĐ
1.5-6mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FBW-700S
Mã mua hàng : FUJ-700-047
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :289,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FBW-900S
Mã mua hàng : FUJ-900-048
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :506,000 VNĐ
Bộ dụng cụ vặn đồng hồ Fujiya FPD-6S
Mã mua hàng : FUJ-006-009
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :240,000 VNĐ
7" Kìm điện Fujiya SP26-175
Mã mua hàng : FUJ-261-054
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :206,000 VNĐ
7" Kéo cắt Fujiya FM03-180
Mã mua hàng : FUJ-031-059
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :460,000 VNĐ
7" Kéo cắt Fujiya FM06-210
Mã mua hàng : FUJ-062-061
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :363,000 VNĐ
6" Kìm tuốt dây Fujiya PP313A-165
Mã mua hàng : FUJ-313-062
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :385,000 VNĐ
Túi đựng dụng cụ Fujiya WB-E
Mã mua hàng : FUJ-000-063
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :271,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nhãn hiệu
Đang online :78 - Tổng truy cập : 178,170,142
Facebook
Liên hệ