XUẤT XỨ » Nhật Bản
5.5" Kìm cắt kỹ thuật Fujiya MTN03C-135
Mã mua hàng : FUJ-031-137
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :232,000 VNĐ
9" Kìm điện tác động mạnh Fujiya 3000TP-225
Mã mua hàng : FUJ-225-008
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :294,000 VNĐ
8" Kìm điện Fujiya 1800-175
Mã mua hàng : FUJ-180-055
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :352,000 VNĐ
8" Kìm điện Fujiya 1800-200
Mã mua hàng : FUJ-180-056
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :367,000 VNĐ
2x150mm Vít bake Fujiya FESD+2-150
Mã mua hàng : FUJ-215-012
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :127,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Fujiya FESD-6-150
Mã mua hàng : FUJ-615-014
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :127,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Fujiya FESD-6-200
Mã mua hàng : FUJ-620-015
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :139,000 VNĐ
2x100mm Vít bake Fujiya FESD+2-100
Mã mua hàng : FUJ-210-042
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :121,000 VNĐ
6x100mm Vít dẹp Fujiya FESD-6-100
Mã mua hàng : FUJ-610-043
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :121,000 VNĐ
6x45mm Vít hai đầu Fujiya FCSD-63-45A
Mã mua hàng : FUJ-634-045
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :95,000 VNĐ
Bộ tua vít chính xác Fujiya FPD-6S
Mã mua hàng : FUJ-006-098
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :240,000 VNĐ
Bút thử điện Fujiya FKD-01
Mã mua hàng : FUJ-001-099
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :122,000 VNĐ
5x75mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+1-75-S
Mã mua hàng : FUJ-175-102
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :109,000 VNĐ
5x75mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-5-75-S
Mã mua hàng : FUJ-575-110
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :109,000 VNĐ
28mm Mỏ lết Fujiya FLA-28
Mã mua hàng : FUJ-016-030
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :252,000 VNĐ
32mm Mỏ lết Fujiya FLA-32
Mã mua hàng : FUJ-032-031
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :310,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nhãn hiệu
Đang online :123 - Tổng truy cập : 179,316,234
Facebook
Liên hệ