XUẤT XỨ » Nhật Bản
8" Kìm cắt Fujiya 77A-200
Mã mua hàng : FUJ-772-144
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
7" Kìm cắt Fujiya 77R-175
Mã mua hàng : FUJ-771-145
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
8" Kìm cắt cường lực Fujiya 7-200
Mã mua hàng : FUJ-720-146
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
6" Kìm cắt cường lực Fujiya 707S-150
Mã mua hàng : FUJ-707-147
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
20" Kìm cắt cáp cường lực hạng nặng Fujiya 600-500
Mã mua hàng : FUJ-600-150
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
260mm2 Kìm cắt cáp hạng nặng Fujiya FRC-32A
Mã mua hàng : FUJ-032-151
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
300mm2 Kìm cắt cáp hạng nặng Fujiya FRC-45A
Mã mua hàng : FUJ-045-152
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
9" Kìm điện tác động mạnh Fujiya 3000TP-225
Mã mua hàng : FUJ-225-008
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :278,000 VNĐ
8" Kìm điện Fujiya 1800-175
Mã mua hàng : FUJ-180-055
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :332,000 VNĐ
8" Kìm điện Fujiya 1800-200
Mã mua hàng : FUJ-180-056
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :346,000 VNĐ
9" Kìm điện tác động mạnh Fujiya 3300-225
Mã mua hàng : FUJ-330-149
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
2x150mm Vít bake Fujiya FESD+2-150
Mã mua hàng : FUJ-215-012
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :120,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Fujiya FESD-6-150
Mã mua hàng : FUJ-615-014
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :120,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Fujiya FESD-6-200
Mã mua hàng : FUJ-620-015
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :131,000 VNĐ
2x100mm Vít bake Fujiya FESD+2-100
Mã mua hàng : FUJ-210-042
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :115,000 VNĐ
6x100mm Vít dẹp Fujiya FESD-6-100
Mã mua hàng : FUJ-610-043
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :115,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :145 - Tổng truy cập : 186,125,464
Facebook
Liên hệ