XUẤT XỨ » Nhật Bản
7" Kìm cắt Fujiya 77R-175
Mã mua hàng : FUJ-771-145
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
8" Kìm cắt cường lực Fujiya 7-200
Mã mua hàng : FUJ-720-146
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
6" Kìm cắt cường lực Fujiya 707S-150
Mã mua hàng : FUJ-707-147
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
20" Kìm cắt cáp cường lực hạng nặng Fujiya 600-500
Mã mua hàng : FUJ-600-150
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
260mm2 Kìm cắt cáp hạng nặng Fujiya FRC-32A
Mã mua hàng : FUJ-032-151
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
300mm2 Kìm cắt cáp hạng nặng Fujiya FRC-45A
Mã mua hàng : FUJ-045-152
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
9" Kìm điện tác động mạnh Fujiya 3300-225
Mã mua hàng : FUJ-330-149
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
6x150mm Vít hai đầu Fujiya FCSD-63-150
Mã mua hàng : FUJ-631-044
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
5x150mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+1-150-S
Mã mua hàng : FUJ-115-103
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
6x100mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+2-100-S
Mã mua hàng : FUJ-210-104
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
6x125mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+2-125-S
Mã mua hàng : FUJ-212-105
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
8x150mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+3-150-S
Mã mua hàng : FUJ-315-106
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
8x200mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+3-200-S
Mã mua hàng : FUJ-320-107
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
8x250mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+3-250-S
Mã mua hàng : FUJ-325-108
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
8x300mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+3-300-S
Mã mua hàng : FUJ-330-109
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
5x150mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-5-150-S
Mã mua hàng : FUJ-515-111
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Nhãn hiệu
Đang online :127 - Tổng truy cập : 180,192,413
Facebook
Liên hệ