XUẤT XỨ » Nhật Bản
5" Kìm cắt nhựa Fujiya 920-125
Mã mua hàng : FUJ-921-129
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
6" Kìm cắt nhựa Fujiya 50P-150
Mã mua hàng : FUJ-501-130
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
5" Kìm cắt kỹ thuật Fujiya PP60-125
Mã mua hàng : FUJ-601-131
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
6" Kìm cắt kỹ thuật Fujiya PP60-150
Mã mua hàng : FUJ-601-132
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
4" Kìm cắt góc nghiêng Fujiya 50A-100
Mã mua hàng : FUJ-501-133
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
5" Kìm cắt góc nghiêng Fujiya 50A-125
Mã mua hàng : FUJ-501-134
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
6" Kìm cắt góc nghiêng Fujiya 50A-150
Mã mua hàng : FUJ-501-135
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
7" Kìm cắt góc nghiêng Fujiya 50A-175
Mã mua hàng : FUJ-501-136
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
8" Kìm mũi nhọn Fujiya 350-200
Mã mua hàng : FUJ-350-053
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :202,000 VNĐ
5.5" Kìm cắt kỹ thuật Fujiya MTN03C-135
Mã mua hàng : FUJ-031-137
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :219,000 VNĐ
5.5" Kìm cắt kỹ thuật Fujiya MTN20-135
Mã mua hàng : FUJ-201-138
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
5.5" Kìm cắt kỹ thuật Fujiya MTN20C-135
Mã mua hàng : FUJ-201-139
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
5.5" Kìm cắt kỹ thuật Fujiya MTN25-135
Mã mua hàng : FUJ-251-140
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
5.5" Kìm cắt kỹ thuật tĩnh điện Fujiya MTN03CE-135
Mã mua hàng : FUJ-031-141
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
5.5" Kìm cắt kỹ thuật tĩnh điện Fujiya MTN20CE-135
Mã mua hàng : FUJ-201-142
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
7" Kìm cắt Fujiya 77A-175
Mã mua hàng : FUJ-771-143
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :129 - Tổng truy cập : 185,990,595
Facebook
Liên hệ