XUẤT XỨ » Nhật Bản
5" Kìm cắt nhựa sát rìa sản phẩm Fujiya 910-125
Mã mua hàng : FUJ-910-080
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :336,000 VNĐ
6" Kìm cắt nhựa sát rìa sản phẩm Fujiya 910-150
Mã mua hàng : FUJ-910-081
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :341,000 VNĐ
4" Kìm cắt mini Fujiya MP11-100
Mã mua hàng : FUJ-111-082
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :259,000 VNĐ
5" Kìm cắt tiêu chuẩn Fujiya 60S-125
Mã mua hàng : FUJ-601-083
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :185,000 VNĐ
7" Kìm cắt Fujiya 70H-175
Mã mua hàng : FUJ-701-084
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :249,000 VNĐ
10" Kìm cắt đa năng Fujiya FA106
Mã mua hàng : FUJ-106-088
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :437,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya MP1-125
Mã mua hàng : FUJ-112-090
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :253,000 VNĐ
5" Kìm cắt nhựa lưỡi bằng Fujiya 90PS-125
Mã mua hàng : FUJ-901-120
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
6" Kìm cắt nhựa lưỡi bằng Fujiya 90PS-150
Mã mua hàng : FUJ-901-121
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
6" Kìm cắt nhựa lưỡi bằng Fujiya 90A-150
Mã mua hàng : FUJ-901-122
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
7" Kìm cắt nhựa lưỡi bằng Fujiya 90A-175
Mã mua hàng : FUJ-901-123
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
8" Kìm cắt nhựa lưỡi bằng Fujiya 90A-200
Mã mua hàng : FUJ-902-124
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
4.5" Kìm cắt nhựa lưỡi tròn Fujiya 90S-110
Mã mua hàng : FUJ-901-125
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
5" Kìm cắt nhựa lưỡi tròn Fujiya 90S-125
Mã mua hàng : FUJ-901-126
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
6" Kìm cắt nhựa lưỡi tròn Fujiya 90S-150
Mã mua hàng : FUJ-901-127
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
5" Kìm cắt nhựa kỹ thuật Fujiya MP3-125
Mã mua hàng : FUJ-312-128
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :139 - Tổng truy cập : 185,935,196
Facebook
Liên hệ