XUẤT XỨ » Nhật Bản
2x100mm Vít bake Fujiya FESD+2-100
Mã mua hàng : FUJ-210-042
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :121,000 VNĐ
6x100mm Vít dẹp Fujiya FESD-6-100
Mã mua hàng : FUJ-610-043
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :121,000 VNĐ
6x45mm Vít hai đầu Fujiya FCSD-63-45A
Mã mua hàng : FUJ-634-045
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :95,000 VNĐ
Bộ tua vít chính xác Fujiya FPD-6S
Mã mua hàng : FUJ-006-098
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :240,000 VNĐ
Bút thử điện Fujiya FKD-01
Mã mua hàng : FUJ-001-099
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :122,000 VNĐ
5x75mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+1-75-S
Mã mua hàng : FUJ-175-102
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :109,000 VNĐ
5x75mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-5-75-S
Mã mua hàng : FUJ-575-110
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :109,000 VNĐ
28mm Mỏ lết Fujiya FLA-28
Mã mua hàng : FUJ-016-030
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :252,000 VNĐ
32mm Mỏ lết Fujiya FLA-32
Mã mua hàng : FUJ-032-031
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :310,000 VNĐ
43mm Mỏ lết Fujiya FLA-43
Mã mua hàng : FUJ-043-032
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :399,000 VNĐ
53mm Mỏ lết Fujiya FLA-53
Mã mua hàng : FUJ-053-033
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :560,000 VNĐ
2m Thước cuộn Fujiya FLM-1320
Mã mua hàng : FUJ-132-010
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :105,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Fujiya FLM-1955
Mã mua hàng : FUJ-195-011
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :211,000 VNĐ
3.5m Thước cuộn Fujiya FLM-1635
Mã mua hàng : FUJ-163-039
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :154,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Fujiya FLM-2555
Mã mua hàng : FUJ-255-040
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :254,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Fujiya FLM-2575
Mã mua hàng : FUJ-257-041
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :318,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8
Nhãn hiệu
Đang online :87 - Tổng truy cập : 178,176,849
Facebook
Liên hệ