x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
5" Kìm cắt dây Fujiya HWC-6
Mã mua hàng : FUJ-006-067
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :447,000 VNĐ
8" Kìm cắt Fujiya PC1-200
Mã mua hàng : FUJ-120-068
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :268,000 VNĐ
8" Kìm cắt Fujiya PC2-200
Mã mua hàng : FUJ-220-069
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :292,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya PC5-280
Mã mua hàng : FUJ-528-070
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :384,000 VNĐ
6" Kìm cắt nhựa lưỡi tròn Fujiya 90PR-150
Mã mua hàng : FUJ-901-075
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :310,000 VNĐ
5" Kìm cắt nhựa kỹ thuật Fujiya PP90-125
Mã mua hàng : FUJ-901-076
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :312,000 VNĐ
6" Kìm cắt nhựa kỹ thuật Fujiya PP90-150
Mã mua hàng : FUJ-901-077
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :362,000 VNĐ
6" Kìm cắt nhựa Fujiya 90PMA-150
Mã mua hàng : FUJ-901-079
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :439,000 VNĐ
5" Kìm cắt nhựa sát rìa sản phẩm Fujiya 910-125
Mã mua hàng : FUJ-910-080
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :356,000 VNĐ
6" Kìm cắt nhựa sát rìa sản phẩm Fujiya 910-150
Mã mua hàng : FUJ-910-081
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :362,000 VNĐ
4" Kìm cắt mini Fujiya MP11-100
Mã mua hàng : FUJ-111-082
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :275,000 VNĐ
5" Kìm cắt tiêu chuẩn Fujiya 60S-125
Mã mua hàng : FUJ-601-083
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :196,000 VNĐ
7" Kìm cắt Fujiya 70H-175
Mã mua hàng : FUJ-701-084
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :264,000 VNĐ
10" Kìm cắt đa năng Fujiya FA106
Mã mua hàng : FUJ-106-088
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :464,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya MP1-125
Mã mua hàng : FUJ-112-090
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :268,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn Fujiya 350-200
Mã mua hàng : FUJ-350-053
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :213,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7 8
Nhãn hiệu
Đang online :89 - Tổng truy cập : 179,269,832
Facebook
Liên hệ