XUẤT XỨ » Nhật Bản
2.0m Thước cuộn Tajima H3P20DY
Mã mua hàng : TJM-020-021
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Tajima
6x150mm Tuốc nơ vít bake Tajima DJ02-150R
Mã mua hàng : TJM-150-052
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Tajima
3.0m Thước cuộn Tajima H6P30DY
Mã mua hàng : TJM-030-022
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Tajima
5.0m Thước cuộn Tajima H6P50DY
Mã mua hàng : TJM-050-023
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Tajima
100m Thước cuộn sợi thủy tinh Tajima SYRA0MT
Mã mua hàng : TJM-000-024
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Tajima
5.5m Thước cuộn thép chống va đập G-Lock Tajima G5P55M
Mã mua hàng : TJM-055-025
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Tajima
7.5m Thước cuộn thép chống va đập G-Lock Tajima G5P75M
Mã mua hàng : TJM-075-026
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Tajima
1m Thước cuộn dây móc khóa Tajima KPS-10
Mã mua hàng : TJM-010-027
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Tajima
3m Thước cuộn dây móc khóa Tajima KPS-30BL
Mã mua hàng : TJM-030-028
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Tajima
300mm Thước thủy Tajima BX2-S30
Mã mua hàng : TJM-030-029
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Tajima
450mm Thước thủy Tajima BX2-S45
Mã mua hàng : TJM-045-030
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Tajima
600mm Thước thủy Tajima BX2-S60
Mã mua hàng : TJM-060-031
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Tajima
750mm Thước thủy có từ Tajima BX2-S75M
Mã mua hàng : TJM-075-032
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Tajima
900mm Thước thủy có từ Tajima BX2-S90M
Mã mua hàng : TJM-090-033
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Tajima
600mm Thước thủy Tajima GH-60
Mã mua hàng : TJM-060-034
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Tajima
900mm Thước thủy Tajima GH-90
Mã mua hàng : TJM-090-035
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Tajima
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :151 - Tổng truy cập : 196,411,915
Facebook
Liên hệ