XUẤT XỨ » Nhật Bản
1.5-6mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FHW-700S
Mã mua hàng : FUJ-700-046
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :350,000 VNĐ
1.5-6mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FBW-700S
Mã mua hàng : FUJ-700-047
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :341,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác cán dài Fujiya FBW-900S
Mã mua hàng : FUJ-900-048
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :598,000 VNĐ
7" Kìm điện Fujiya SP26-175
Mã mua hàng : FUJ-261-054
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :242,000 VNĐ
7" Kéo cắt Fujiya FM03-180
Mã mua hàng : FUJ-031-059
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :543,000 VNĐ
7" Kéo cắt Fujiya FM04-180N
Mã mua hàng : FUJ-041-060
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :354,000 VNĐ
7" Kéo cắt Fujiya FM06-210
Mã mua hàng : FUJ-062-061
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :497,000 VNĐ
6" Kìm tuốt dây Fujiya PP313A-165
Mã mua hàng : FUJ-313-062
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :462,000 VNĐ
Túi đựng dụng cụ Fujiya WB-E
Mã mua hàng : FUJ-000-063
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :320,000 VNĐ
Túi đựng dụng cụ Fujiya AP-M
Mã mua hàng : FUJ-000-065
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :430,000 VNĐ
Túi đựng dụng cụ Fujiya TT-M
Mã mua hàng : FUJ-000-066
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :723,000 VNĐ
6" Kìm tuốt dây Fujiya PP313B-165
Mã mua hàng : FUJ-313-073
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :505,000 VNĐ
7" Kìm nhọn Fujiya 380-170
Mã mua hàng : FUJ-380-085
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :248,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Fujiya 110-250S
Mã mua hàng : FUJ-110-089
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :501,000 VNĐ
Nhíp kỹ thuật Fujiya FPT01A-115
Mã mua hàng : FUJ-111-091
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :157,000 VNĐ
Nhíp kỹ thuật tĩnh điện ESD Fujiya FPT259AE-130
Mã mua hàng : FUJ-259-092
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :283,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :232 - Tổng truy cập : 198,037,674
Facebook
Liên hệ