XUẤT XỨ » Nhật Bản
6x150mm Vít hai đầu Fujiya FCSD-63-150
Mã mua hàng : FUJ-631-044
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :173,000 VNĐ
6x45mm Vít hai đầu Fujiya FCSD-63-45A
Mã mua hàng : FUJ-634-045
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :112,000 VNĐ
Bộ tua vít chính xác Fujiya FPD-6S
Mã mua hàng : FUJ-006-098
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :283,000 VNĐ
Bút thử điện Fujiya FKD-01
Mã mua hàng : FUJ-001-099
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :144,000 VNĐ
5x75mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+1-75-S
Mã mua hàng : FUJ-175-102
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :120,000 VNĐ
6x125mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+2-125-S
Mã mua hàng : FUJ-212-105
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :167,000 VNĐ
8x150mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+3-150-S
Mã mua hàng : FUJ-315-106
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :228,000 VNĐ
8x200mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+3-200-S
Mã mua hàng : FUJ-320-107
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :249,000 VNĐ
8x250mm Tua vít đóng bake Fujiya FTSD+3-250-S
Mã mua hàng : FUJ-325-108
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :275,000 VNĐ
5x75mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-5-75-S
Mã mua hàng : FUJ-575-110
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :120,000 VNĐ
6x125mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-6-125-S
Mã mua hàng : FUJ-612-113
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :167,000 VNĐ
8x150mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-8-150-S
Mã mua hàng : FUJ-815-114
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :228,000 VNĐ
8x200mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-8-200-S
Mã mua hàng : FUJ-820-115
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :249,000 VNĐ
8x250mm Tua vít đóng dẹp Fujiya FTSD-8-250-S
Mã mua hàng : FUJ-825-116
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :275,000 VNĐ
28mm Mỏ lết Fujiya FLA-28
Mã mua hàng : FUJ-016-030
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :297,000 VNĐ
32mm Mỏ lết Fujiya FLA-32
Mã mua hàng : FUJ-032-031
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :365,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :179 - Tổng truy cập : 198,008,873
Facebook
Liên hệ