XUẤT XỨ » Nhật Bản
7" Kìm điện Fujiya SP26-175
Mã mua hàng : FUJ-261-054
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :206,000 VNĐ
7" Kéo cắt Fujiya FM03-180
Mã mua hàng : FUJ-031-059
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :460,000 VNĐ
7" Kéo cắt Fujiya FM06-210
Mã mua hàng : FUJ-062-061
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :363,000 VNĐ
6" Kìm tuốt dây Fujiya PP313A-165
Mã mua hàng : FUJ-313-062
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :385,000 VNĐ
Túi đựng dụng cụ Fujiya WB-E
Mã mua hàng : FUJ-000-063
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :271,000 VNĐ
Túi đựng dụng cụ Fujiya AP-M
Mã mua hàng : FUJ-000-065
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :364,000 VNĐ
Túi đựng dụng cụ Fujiya TT-M
Mã mua hàng : FUJ-000-066
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :611,000 VNĐ
6" Kìm tuốt dây Fujiya PP313B-165
Mã mua hàng : FUJ-313-073
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :421,000 VNĐ
7" Kìm nhọn Fujiya 380-170
Mã mua hàng : FUJ-380-085
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :210,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Fujiya 110-250S
Mã mua hàng : FUJ-110-089
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :425,000 VNĐ
Nhíp kỹ thuật Fujiya FPT01A-115
Mã mua hàng : FUJ-111-091
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :131,000 VNĐ
Nhíp kỹ thuật tĩnh điện ESD Fujiya FPT259AE-130
Mã mua hàng : FUJ-259-092
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :236,000 VNĐ
Nhíp kỹ thuật tĩnh điện ESD Fujiya FPT00E-130
Mã mua hàng : FUJ-130-093
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :261,000 VNĐ
7" Kìm mở phanh Fujiya FSB-175
Mã mua hàng : FUJ-175-094
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :389,000 VNĐ
7" Kìm mở phanh Fujiya FSS-175
Mã mua hàng : FUJ-175-095
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :389,000 VNĐ
7" Kìm mở phanh Fujiya FHB-175
Mã mua hàng : FUJ-175-096
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :387,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :122 - Tổng truy cập : 180,185,965
Facebook
Liên hệ