XUẤT XỨ » Nhật Bản
2x200mm Vít bake Fujiya FESD+2-200
Mã mua hàng : FUJ-220-013
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :164,000 VNĐ
5" Kìm cắt dây Fujiya 90CS-125
Mã mua hàng : FUJ-125-038
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :461,000 VNĐ
6" Kìm cắt Fujiya 60S-150
Mã mua hàng : FUJ-150-049
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :242,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya MTN03-135
Mã mua hàng : FUJ-135-050
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :274,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya 770-175
Mã mua hàng : FUJ-770-051
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :364,000 VNĐ
8" Kìm cắt Fujiya 770-200
Mã mua hàng : FUJ-770-052
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :391,000 VNĐ
7" Kìm cắt Fujiya 610-170
Mã mua hàng : FUJ-610-058
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :325,000 VNĐ
5" Kìm cắt dây Fujiya HWC-6
Mã mua hàng : FUJ-006-067
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :571,000 VNĐ
8" Kìm cắt Fujiya PC1-200
Mã mua hàng : FUJ-120-068
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :322,000 VNĐ
8" Kìm cắt Fujiya PC2-200
Mã mua hàng : FUJ-220-069
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :343,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya PC5-280
Mã mua hàng : FUJ-528-070
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :453,000 VNĐ
6" Kìm cắt nhựa lưỡi tròn Fujiya 90PR-150
Mã mua hàng : FUJ-901-075
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :365,000 VNĐ
5" Kìm cắt nhựa kỹ thuật Fujiya PP90-125
Mã mua hàng : FUJ-901-076
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :369,000 VNĐ
6" Kìm cắt nhựa kỹ thuật Fujiya PP90-150
Mã mua hàng : FUJ-901-077
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :426,000 VNĐ
6" Kìm cắt nhựa Fujiya 90PMA-150
Mã mua hàng : FUJ-901-079
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :527,000 VNĐ
5" Kìm cắt nhựa sát rìa sản phẩm Fujiya 910-125
Mã mua hàng : FUJ-910-080
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :421,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :229 - Tổng truy cập : 198,037,462
Facebook
Liên hệ