XUẤT XỨ » Nhật Bản
6" Kìm cắt nhựa Fujiya 90PMA-150
Mã mua hàng : FUJ-901-079
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :439,000 VNĐ
5" Kìm cắt nhựa sát rìa sản phẩm Fujiya 910-125
Mã mua hàng : FUJ-910-080
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :356,000 VNĐ
6" Kìm cắt nhựa sát rìa sản phẩm Fujiya 910-150
Mã mua hàng : FUJ-910-081
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :362,000 VNĐ
4" Kìm cắt mini Fujiya MP11-100
Mã mua hàng : FUJ-111-082
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :275,000 VNĐ
5" Kìm cắt tiêu chuẩn Fujiya 60S-125
Mã mua hàng : FUJ-601-083
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :196,000 VNĐ
7" Kìm cắt Fujiya 70H-175
Mã mua hàng : FUJ-701-084
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :264,000 VNĐ
10" Kìm cắt đa năng Fujiya FA106
Mã mua hàng : FUJ-106-088
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :464,000 VNĐ
5" Kìm cắt Fujiya MP1-125
Mã mua hàng : FUJ-112-090
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :268,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn Fujiya 350-200
Mã mua hàng : FUJ-350-053
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :213,000 VNĐ
5.5" Kìm cắt kỹ thuật Fujiya MTN03C-135
Mã mua hàng : FUJ-031-137
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :232,000 VNĐ
9" Kìm điện tác động mạnh Fujiya 3000TP-225
Mã mua hàng : FUJ-225-008
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :294,000 VNĐ
8" Kìm điện Fujiya 1800-175
Mã mua hàng : FUJ-180-055
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :352,000 VNĐ
8" Kìm điện Fujiya 1800-200
Mã mua hàng : FUJ-180-056
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :367,000 VNĐ
2x150mm Vít bake Fujiya FESD+2-150
Mã mua hàng : FUJ-215-012
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :127,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Fujiya FESD-6-150
Mã mua hàng : FUJ-615-014
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :127,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Fujiya FESD-6-200
Mã mua hàng : FUJ-620-015
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Fujiya
Giá :139,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :140 - Tổng truy cập : 180,505,737
Facebook
Liên hệ