XUẤT XỨ » Nhật Bản
0-0.16mm Đồng hồ so Teclock TM-1200
Mã mua hàng : TCK-120-035
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Teclock
0-10mm Đồng hồ so Teclock TM-91
Mã mua hàng : TCK-091-036
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Teclock
0-0.8mm Đồng hồ so Teclock LT-310
Mã mua hàng : TCK-035-038
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Teclock
0-5mm Đồng hồ so Teclock ST-305A
Mã mua hàng : TCK-305-037
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Teclock
0-90mm Thước nhíp Teclock GMD-1
Mã mua hàng : TCK-001-046
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Teclock
0-90mm Thước nhíp Teclock GM-3
Mã mua hàng : TCK-003-045
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Teclock
0-0.8mm Đồng hồ so Teclock LT-352
Mã mua hàng : TCK-352-039
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Teclock
0-1mm Đồng hồ so Teclock LT-316PS
Mã mua hàng : TCK-316-040
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Teclock
10 - 100mm Thước nhíp Teclock IM-1
Mã mua hàng : TCK-001-041
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Teclock
20 - 35mm Thước nhíp Teclock IM-880
Mã mua hàng : TCK-880-042
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Teclock
5 - 15mm Thước nhíp Teclock IM-815
Mã mua hàng : TCK-815-043
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Teclock
0-90mm Thước nhíp Teclock GM-1
Mã mua hàng : TCK-035-044
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Teclock
Bộ đồng hồ so cơ Noga DG6150
Mã mua hàng : NOG-615-023
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Noga
Giá :4,918,000 VNĐ
Bộ đồng hồ so cơ Noga MG6150
Mã mua hàng : NOG-615-024
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Noga
Giá :5,306,000 VNĐ
Chân đế từ Noga DG61003
Mã mua hàng : NOG-610-021
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Noga
Giá :4,142,000 VNĐ
Chân đế từ Noga MG61003
Mã mua hàng : NOG-610-022
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Noga
Giá :4,530,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :60 - Tổng truy cập : 174,398,795
Facebook
Liên hệ