XUẤT XỨ » Nhật Bản
64.0mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-640
Mã mua hàng : NAC-602-750
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :20,570,000 VNĐ
64.5mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-645
Mã mua hàng : NAC-602-751
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :21,374,000 VNĐ
65.0mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-650
Mã mua hàng : NAC-602-752
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :21,374,000 VNĐ
65.5mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-655
Mã mua hàng : NAC-602-753
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :22,297,000 VNĐ
66mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-066
Mã mua hàng : NAC-602-754
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :22,297,000 VNĐ
66.5mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-665
Mã mua hàng : NAC-602-755
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :23,157,000 VNĐ
67mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-067
Mã mua hàng : NAC-602-756
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :23,157,000 VNĐ
67.5mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-675
Mã mua hàng : NAC-602-757
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :24,049,000 VNĐ
68mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-068
Mã mua hàng : NAC-602-758
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :23,991,000 VNĐ
68.5mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-685
Mã mua hàng : NAC-602-759
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :24,976,000 VNĐ
69mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-069
Mã mua hàng : NAC-602-760
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :24,976,000 VNĐ
69.5mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-695
Mã mua hàng : NAC-602-761
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :25,838,000 VNĐ
70mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-070
Mã mua hàng : NAC-602-762
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :24,435,000 VNĐ
70.5mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-705
Mã mua hàng : NAC-602-763
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :26,883,000 VNĐ
71mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-071
Mã mua hàng : NAC-602-764
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :26,883,000 VNĐ
71.5mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-715
Mã mua hàng : NAC-602-765
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :26,883,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :127 - Tổng truy cập : 191,308,770
Facebook
Liên hệ