XUẤT XỨ » Nhật Bản
164mm Máy mài góc Kawasaki KPT-1240S
Mã mua hàng : KPT-124-110
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :2,549,000 VNĐ
192mm Máy mài góc Kawasaki KPT-28DGS
Mã mua hàng : KPT-028-111
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :3,344,000 VNĐ
135mm Máy mài khuôn Kawasaki KPT-PG3
Mã mua hàng : KPT-003-112
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :6,052,000 VNĐ
179mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG25A-CS
Mã mua hàng : KPT-025-114
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :6,264,000 VNĐ
284mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG25L-CS
Mã mua hàng : KPT-025-115
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :7,697,000 VNĐ
300mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG25L-CR
Mã mua hàng : KPT-025-117
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :7,697,000 VNĐ
157mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG45A-CS
Mã mua hàng : KPT-045-118
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :6,264,000 VNĐ
167mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG45A-CR
Mã mua hàng : KPT-045-119
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :6,264,000 VNĐ
310mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65A-CR
Mã mua hàng : KPT-065-120
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :8,174,000 VNĐ
365mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65A-CS
Mã mua hàng : KPT-065-121
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :8,174,000 VNĐ
425mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65L-CS
Mã mua hàng : KPT-065-122
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :9,449,000 VNĐ
370mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG65L-CR
Mã mua hàng : KPT-065-123
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :9,449,000 VNĐ
365mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75A-CS
Mã mua hàng : KPT-075-124
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :8,494,000 VNĐ
515mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75L-CR
Mã mua hàng : KPT-075-125
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :13,323,000 VNĐ
310mm Máy mài đầu trụ Kawasaki KPT-NG75A-CR
Mã mua hàng : KPT-075-126
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :8,494,000 VNĐ
4” Máy mài góc Kawasaki KPT-100ARG
Mã mua hàng : KPT-100-128
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Kawasaki
Giá :6,158,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :70 - Tổng truy cập : 174,412,521
Facebook
Liên hệ