XUẤT XỨ » Nhật Bản
17.9mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-179
Mã mua hàng : NAC-602-405
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :1,133,000 VNĐ
18.0mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-180
Mã mua hàng : NAC-602-406
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :1,133,000 VNĐ
18.1mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-181
Mã mua hàng : NAC-602-407
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :1,187,000 VNĐ
18.2mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-182
Mã mua hàng : NAC-602-408
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :1,187,000 VNĐ
18.3mm Mũi khoan chuôi côn Nachi List602-183
Mã mua hàng : NAC-602-409
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :1,187,000 VNĐ
8" Thước đo dạng bánh xe WM-10KL
Mã mua hàng : KDS-010-017
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: KDS
Giá :2,783,000 VNĐ
2m Thước đo vải KDS
Mã mua hàng : MIS-000-717
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: KDS
Giá :93,000 VNĐ
12" Thước đo dạng bánh xe WM-10KXL
Mã mua hàng : KDS-010-018
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: KDS
Giá :3,625,000 VNĐ
Dao rọc giấy L-20 KDS
Mã mua hàng : KDS-020-006
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: KDS
Giá :58,000 VNĐ
Dao trổ H-11YE
Mã mua hàng : KDS-H11-014
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: KDS
Giá :75,000 VNĐ
Dao trổ H-12 KDS
Mã mua hàng : KDS-012-011
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: KDS
Giá :162,000 VNĐ
Dao trổ H-13 KDS
Mã mua hàng : KDS-013-004
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: KDS
Giá :86,000 VNĐ
Dao trổ kỹ thuật D-11/D-12 KDS
Mã mua hàng : KDS-011-001
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: KDS
Giá :139,000 VNĐ
Dao trổ kỹ thuật H-11 KDS
Mã mua hàng : KDS-011-002
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: KDS
Giá :113,000 VNĐ
Dao trổ L21RE
Mã mua hàng : KDS-L21-003
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: KDS
Dao trổ L21YE
Mã mua hàng : KDS-021-013
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: KDS
Nhãn hiệu
Đang online :59 - Tổng truy cập : 175,764,923
Facebook
Liên hệ