XUẤT XỨ » Nhật Bản
10.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-109
Mã mua hàng : NAC-652-224
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :223,000 VNĐ
11mm Mũi khoan inox Nachi L6520-110
Mã mua hàng : NAC-652-225
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :223,000 VNĐ
11.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-111
Mã mua hàng : NAC-652-226
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :242,000 VNĐ
11.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-112
Mã mua hàng : NAC-652-227
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :242,000 VNĐ
11.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-113
Mã mua hàng : NAC-652-228
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :242,000 VNĐ
11.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-114
Mã mua hàng : NAC-652-229
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :242,000 VNĐ
11.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-115
Mã mua hàng : NAC-652-230
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :242,000 VNĐ
11.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-116
Mã mua hàng : NAC-652-231
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :261,000 VNĐ
11.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-118
Mã mua hàng : NAC-652-233
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :261,000 VNĐ
11.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-119
Mã mua hàng : NAC-652-234
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :261,000 VNĐ
12mm Mũi khoan inox Nachi L6520-120
Mã mua hàng : NAC-652-235
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :261,000 VNĐ
12.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-121
Mã mua hàng : NAC-652-236
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :284,000 VNĐ
12.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-122
Mã mua hàng : NAC-652-237
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :284,000 VNĐ
12.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-123
Mã mua hàng : NAC-652-238
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :284,000 VNĐ
12.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-124
Mã mua hàng : NAC-652-239
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :284,000 VNĐ
12.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-125
Mã mua hàng : NAC-652-240
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :284,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :133 - Tổng truy cập : 186,128,235
Facebook
Liên hệ