XUẤT XỨ » Nhật Bản
9.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-094
Mã mua hàng : NAC-652-209
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :170,000 VNĐ
9.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-095
Mã mua hàng : NAC-652-210
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :170,000 VNĐ
9.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-096
Mã mua hàng : NAC-652-211
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :191,000 VNĐ
9.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-097
Mã mua hàng : NAC-652-212
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :191,000 VNĐ
9.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-098
Mã mua hàng : NAC-652-213
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :191,000 VNĐ
9.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-099
Mã mua hàng : NAC-652-214
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :191,000 VNĐ
10mm Mũi khoan inox Nachi L6520-100
Mã mua hàng : NAC-652-215
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :191,000 VNĐ
10.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-101
Mã mua hàng : NAC-652-216
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :213,000 VNĐ
10.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-102
Mã mua hàng : NAC-652-217
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :213,000 VNĐ
10.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-103
Mã mua hàng : NAC-652-218
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :213,000 VNĐ
10.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-10.4
Mã mua hàng : NAC-652-219
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :213,000 VNĐ
10.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-105
Mã mua hàng : NAC-652-220
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :213,000 VNĐ
10.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-106
Mã mua hàng : NAC-652-221
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :236,000 VNĐ
10.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-107
Mã mua hàng : NAC-652-222
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :236,000 VNĐ
10.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-108
Mã mua hàng : NAC-652-223
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :236,000 VNĐ
10.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-109
Mã mua hàng : NAC-652-224
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :236,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :205 - Tổng truy cập : 196,558,184
Facebook
Liên hệ