x

DCA

XUẤT XỨ » Nhật Bản
8.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-088
Mã mua hàng : NAC-652-202
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :149,000 VNĐ
8.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-089
Mã mua hàng : NAC-652-203
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :149,000 VNĐ
9.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-090
Mã mua hàng : NAC-652-204
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :149,000 VNĐ
9.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-091
Mã mua hàng : NAC-652-205
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :170,000 VNĐ
9.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-091
Mã mua hàng : NAC-652-206
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :170,000 VNĐ
9.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-092
Mã mua hàng : NAC-652-207
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :170,000 VNĐ
9.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-093
Mã mua hàng : NAC-652-208
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :170,000 VNĐ
9.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-094
Mã mua hàng : NAC-652-209
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :170,000 VNĐ
9.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-095
Mã mua hàng : NAC-652-210
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :170,000 VNĐ
9.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-096
Mã mua hàng : NAC-652-211
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :191,000 VNĐ
9.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-097
Mã mua hàng : NAC-652-212
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :191,000 VNĐ
9.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-098
Mã mua hàng : NAC-652-213
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :191,000 VNĐ
9.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-099
Mã mua hàng : NAC-652-214
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :191,000 VNĐ
10mm Mũi khoan inox Nachi L6520-100
Mã mua hàng : NAC-652-215
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :191,000 VNĐ
10.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-101
Mã mua hàng : NAC-652-216
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :213,000 VNĐ
10.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-102
Mã mua hàng : NAC-652-217
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :213,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :117 - Tổng truy cập : 195,393,445
Facebook
Liên hệ