XUẤT XỨ » Nhật Bản
7.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-078
Mã mua hàng : NAC-652-192
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :112,000 VNĐ
7.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-079
Mã mua hàng : NAC-652-193
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :112,000 VNĐ
8.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-080
Mã mua hàng : NAC-652-194
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :112,000 VNĐ
8.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-081
Mã mua hàng : NAC-652-195
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :125,000 VNĐ
8.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-082
Mã mua hàng : NAC-652-196
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :125,000 VNĐ
8.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-083
Mã mua hàng : NAC-652-197
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :125,000 VNĐ
8.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-084
Mã mua hàng : NAC-652-198
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :125,000 VNĐ
8.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-085
Mã mua hàng : NAC-652-199
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :125,000 VNĐ
8.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-086
Mã mua hàng : NAC-652-200
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :141,000 VNĐ
8.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-087
Mã mua hàng : NAC-652-201
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :141,000 VNĐ
8.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-088
Mã mua hàng : NAC-652-202
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :141,000 VNĐ
8.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-089
Mã mua hàng : NAC-652-203
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :141,000 VNĐ
9.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-090
Mã mua hàng : NAC-652-204
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :141,000 VNĐ
9.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-091
Mã mua hàng : NAC-652-205
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :161,000 VNĐ
9.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-091
Mã mua hàng : NAC-652-206
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :161,000 VNĐ
9.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-092
Mã mua hàng : NAC-652-207
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :161,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :141 - Tổng truy cập : 186,147,177
Facebook
Liên hệ