XUẤT XỨ » Nhật Bản
6.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-064
Mã mua hàng : NAC-652-178
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :87,000 VNĐ
6.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-065
Mã mua hàng : NAC-652-179
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :87,000 VNĐ
6.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-066
Mã mua hàng : NAC-652-180
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :98,000 VNĐ
6.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-067
Mã mua hàng : NAC-652-181
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :98,000 VNĐ
6.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-068
Mã mua hàng : NAC-652-182
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :98,000 VNĐ
6.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-069
Mã mua hàng : NAC-652-183
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :98,000 VNĐ
7.0mm Mũi khoan inox Nachi L6520-070
Mã mua hàng : NAC-652-184
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :98,000 VNĐ
7.1mm Mũi khoan inox Nachi L6520-071
Mã mua hàng : NAC-652-185
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :127,000 VNĐ
7.2mm Mũi khoan inox Nachi L6520-072
Mã mua hàng : NAC-652-186
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :127,000 VNĐ
7.3mm Mũi khoan inox Nachi L6520-073
Mã mua hàng : NAC-652-187
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :127,000 VNĐ
7.4mm Mũi khoan inox Nachi L6520-074
Mã mua hàng : NAC-652-188
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :127,000 VNĐ
7.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-075
Mã mua hàng : NAC-652-189
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :127,000 VNĐ
7.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-076
Mã mua hàng : NAC-652-190
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :118,000 VNĐ
7.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-077
Mã mua hàng : NAC-652-191
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :118,000 VNĐ
7.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-078
Mã mua hàng : NAC-652-192
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :118,000 VNĐ
7.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-079
Mã mua hàng : NAC-652-193
Xuất xứ: Nhật Bản
Nhà sản xuất: Nachi
Giá :118,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :169 - Tổng truy cập : 196,390,885
Facebook
Liên hệ